Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Св. Екатерина”

Инвазивна кардиология, УМБАЛ "Св. Еканерива"