Университетска многопрофилна болница за активно лечение
„Проф. д-р Александър Чирков”

Болницата е основана от Проф. д-р Александър Чирков
Проф. д-р Валентин Говедарски
 •  Изпълнителен директор
Биография
Проф. д-р Димитър Петков
 • Началник Клиника по сърдечна хирургия
Биография
Доц. д-р Румен Илиев

Зам. директор по лечебната дейност

Биография
Доц. д-р Борислав Ацев

Зам. директор ДКД

Биография
Доц. д-р Боян Баев

Доцент в Клиника по сърдечна хирургия

Биография
Проф. д-р Светослав Йовев
 • И. Д. Началник Клиника по кардиология
 • Началник Консултативен кабинет по електрокардиостимулация
 • Завеждащ Отделение  по кардиостимулация, имплантиране на кардиовертер дефибрилатори и ресинхронизиращо лечение
Биография
Проф. д-р Тодор Захариев
 • Началник отделение по съдова хирургия
Биография
Проф. д-р Юлия Джоргова
 • Началник Отделение по кардиология
 • Началник Отделение по инвазивна кардиология
Биография
Доц. д-р Пенчо Кратунков
 • Началник Отделение за лечение на вродени сърдечни малформации

 

Биография
Доц. д-р Мария Недевска
 • Началник Отделение по образна диагностика
Биография
Доц. д-р Веселина Ценова – Съйнова
 • Началник Отделение по обща и клинична патология
Биография
Д-р Клавдия Патрикова
 • Управител на Медицински център "Света Екатерина"
Биография
Проф. д-р Маргаритка Бончева, д.м.
 • Началник Клинична лаборатория
Биография
Д-р Вера Табакова
 • Началник Лаборатория по клинична микробиология и болнична хигиена
Биография
Д-р Свилена Гадева
 • Началник Отделение по неинвазивна кардиология
Биография