Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Св. Екатерина”
Проф. д-р Генчо Начев

Изпълнителен директор на УМБАЛ „Св. Екатерина“

Биография
Проф. д-р Димитър Петков
 • Заместник-директор по лечебната дейност
 • Началник Клиника по сърдечна хирургия
Биография
Проф. д-р Диана Трендафилова
 •  Началник Клиника по кардиология
Биография
Проф. д-р Валентин Говедарски
 •  Началник Клиника по съдова и ендоваскуларна хирургия
Биография
Проф. д-р Тодор Захариев
 • Началник отделение по съдова хирургия
Биография
Проф. д-р Юлия Джоргова
 • Началник Отделение по кардиология
 • Началник Отделение по инвазивна кардиология
Биография
Доц. д-р Пенчо Кратунков
 • Началник Отделение за лечение на вродени сърдечни малформации

 

Биография
Доц. д-р Мария Недевска
 • Началник Отделение по образна диагностика
Биография
Доц. д-р Веселина Ценова – Съйнова
 • Началник Отделение по обща и клинична патология
Биография
Д-р Клавдия Патрикова
 • Управител на Медицински център "Св. Екатерина"
Биография
Проф. д-р Маргаритка Бончева, д.м.
 • Началник Клинична лаборатория
Биография
Д-р Вера Табакова
 • Началник Лаборатория по клинична микробиология и болнична хигиена
Биография
Проф. д-р Светослав Йовев
 • Началник Консултативен кабинет по електрокардиостимулация
 • Завеждащ Отделение  по кардиостимулация, имплантиране на кардиовертер дефибрилатори и ресинхронизиращо лечение
Биография
Д-р Свилена Гадева
 • Началник Отделение по неинвазивна кардиология
Биография
Ирен Миленкова
 • ГЛАВНА МЕД.СЕСТРА НА УНИВЕРСИТЕТСКА МБАЛ „ Св.Екатерина“ ЕАД
Биография