Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Св. Екатерина”
Prof_G_Nachev Проф. д-р Генчо Начев

Изпълнителен директор на УМБАЛ „Св. Екатерина“

Биография
Проф. д-р Димитър Петков Проф. д-р Димитър Петков
 • Заместник-директор по лечебната дейност
 • Началник Клиника по сърдечна хирургия
Биография
Началник Клиника по кардиология в УМБАЛ "Св. Екатерина" Проф. д-р Юлия Джоргова
 • Началник Клиника по кардиология
Биография
Началник Клиника по съдова хирургия и ангиоложия в УМБАЛ "Св. Екатерина" Проф. д-р Тодор Захариев
 • Началник Клиника по съдова и ендоваскуларна хирургия
Биография
Проф. д-р Диана Трендафлова Проф. д-р Диана Трендафилова
 • Началник Отделение по кардиология
 • Началник Отделение по инвазивна кардиология
Биография
Доц. д-р Пенчо Кратунков Доц. д-р Пенчо Кратунков
 • Началник Отделение за лечение на вродени сърдечни малформации

 

Биография
Доц. д-р Мария Недевска Доц. д-р Мария Недевска
 • Началник Отделение по образна диагностика
Биография
Началник Отделение по обща и клинична патология в УМБАЛ "Св. Екатерина" Доц. д-р Веселина Ценова – Съйнова
 • Началник Отделение по обща и клинична патология
Биография
Д-р Борислав Колев Д-р Борислав Колев

Началник Операционен блок

Биография
Д-р Клавдия Патрикова Д-р Клавдия Патрикова
 • Управител на Медицински център "Св. Екатерина"
Биография
prof_Boncheva Проф. д-р Маргаритка Бончева, д.м.
 • Началник Клинична лаборатория
Биография
Д-р Вера Табакова Д-р Вера Табакова
 • Началник Лаборатория по клинична микробиология и болнична хигиена
Биография
Д-р Светослав Йовев Доц. д-р Светослав Йовев
 • Началник Консултативен кабинет по електрокардиостимулация
 • Завеждащ Отделение  по кардиостимулация, имплантиране на кардиовертер дефибрилатори и ресинхронизиращо лечение
Биография
Д-р Свилена Гядева Д-р Свилена Гадева
 • Началник Отделение по неинвазивна кардиология
Биография
Ирен Миленкова
 • ГЛАВНА МЕД.СЕСТРА НА УНИВЕРСИТЕТСКА МБАЛ „ Св.Екатерина“ ЕАД
Биография