Университетска многопрофилна болница за активно лечение
„Проф. д-р Александър Чирков”

Болницата е основана от Проф. д-р Александър ЧирковАуль "Максима"

*

Катедрата по сърдечно-съдова хирургия (КССХ) при база УМБАЛ „Проф. д-р Александър Чирков” ЕАД разполага с две семинарии зали със среден капацитет около 25 човека и Аула „проф. д-р Александър Чирков“ със 170 места. Техническото оборудване в залите и Аулата е на много високо ниво – всяка от тях разполага с компютри, мултимедия, директна връзка с операционна зала и ангиографски кабинет, озвучаване и симултанен превод в Аулата.

Основната дейност на Учебния център се състои в обучение на студенти, както на УМБАЛ „Проф. д-р Александър Чирков“, така и на почти всички Катедри към Медицински Университет – София, специализанти, провеждане на следдипломно и факултативно обучение. Отдел „Научен център“ към Катедрата по ССХ е оборудван по най-съвременните изисквания и е в комуникативна връзка с всички отделения на болницата (в това число и операционните зали) и има възможности за визуален контакт по всяко време за извършване на директни демонстрации и наблюдение за по-нагледно обучение както на студенти, така и на специализанти.

Учебният център на УМБАЛ „Проф. д-р Александър Чирков“ разполага и със студентски гардероб и кетъринг. Центърът има видео-конферентна система, система за симултанен превод с възможност за превеждане на 4 езика, която включва 46 броя преводачески слушалки, озвучителна система и система за визуално наблюдение. Всяка от залите е снабдена с аудио-визуална система, както и със система за научни и лечебни презентации. Ултрамодерното оборудване, удобствата и комфортът са едни от причините този център да бъде търсен и ползван не само от преподавателските кадри на болницата, но и от хабилитирани лица от Медицински университет – София.

Авторски колективи от Катедрата по ССХ ежегодно участват в реномирани международни научни конгреси в цял свят с презентации и постери. В базата на катедрата се провежда непрекъснато обучение на студенти-медици от медицински университети, медицински колежи, специализанти и специалисти за продължаваща медицинска квалификация.

*

Залите предлагат:

Аула "Максима"

*

–   Компютър

–   Мултимедия

–   Екран

–   Флипчарт (дъска за писане)

–   Озвучителна система

–   Интернет

–   В аулата има и конферентна система, микрофони и кабини за превод

–   Кетъринг по договаряне  
 

Ценоразпис на залите на УМБАЛ „Проф. д-р Александър Чирков“:

  • Зала 1

            Капацитет 21 места

Зала 1

*

Цена за цял ден – 80 лв.

Цена за половин ден – 50 лв.

Прочетете повече

 

  • Зала 2

            Капацитет 32 места

Зала 2

*

Цена за цял ден – 150 лв.

Цена за половин ден – 80 лв.

Прочетете повече

 

  • Аула „проф. д-р Александър Чирков“

            Капацитет 170 места

Aула "Максима"

*

Цена за цял ден – 800 лв.

Цена за половин ден – 600 лв.          

Прочетете повече

Залите се наемат с подадена предварителна молба, а плащанията могат да са в брой и по банков път.

За допълнителна информация и записване:   

Учебен център на УМБАЛ „Проф. д-р Александър Чирков”, бул. „П. Славейков” № 52А                                                                          

Телефони за контакт:

02/9159441                 Стационарен телефон

02/9159 717