Университетска многопрофилна болница за активно лечение
„Проф. д-р Александър Чирков”

Болницата е основана от Проф. д-р Александър Чирков


Зала 1

Зала 1, УМБАЛ "Проф. д-р Александър Чирков "

 

 

–   21 места

–   Бюро

–   Мултимедия

–   Компютър с монитор – DVD CD

–   Екран за видеопроектор

–   Бяла дъска за писане

–   Негативоскоп

–   Интернет

–   Директна връзка за операционните зали