Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Св. Екатерина”


Зала 1

Зала 1, УМБАЛ "Св. Екатерина "

 

 

–   21 места

–   Бюро

–   Мултимедия

–   Компютър с монитор – DVD CD

–   Екран за видеопроектор

–   Бяла дъска за писане

–   Негативоскоп

–   Интернет

–   Директна връзка за операционните зали