Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Св. Екатерина”


Зала 2

Зала 2, УМБАЛ "Св. Екатерина"

 

–   32 места

  • –   Бюро

–   Мултимедия

–  Компютър с монитор – DVD CD

–   Екран за видеопроектор

–   Бяла дъска за писане

–   Негативоскоп

–   Флипчарт