Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Св. Екатерина” 

 

ДИАГНОСТИЧНО-КОНСУЛТАТИВЕН БЛОК „СВ. ЕКАТЕРИНА“:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сектор прием пациенти

Консултативни кабинети

Клинична лаборатория

Микробиологична лаборатория

Отделение по образна диагностика

Отделение по обща и клинична патология 

 

 

МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР „СВ. ЕКАТЕРИНА“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Консултативни кабинети

 

 

 

УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ „СВ. ЕКАТЕРИНА“: 

 

5 - Copy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Клиника по кардиология

Клиника по сърдечна хирургия

Клиника по обща хирургия

Клиника по анестезиология и интензивно лечение

Клиника по съдова хирургия

Болнична аптека

Конгресен център „Св. Екатерина“

Политика по качеството