Университетска многопрофилна болница за активно лечение
„Проф. д-р Александър Чирков”

Болницата е основана от Проф. д-р Александър Чирков


Болнична аптека

 

.

Болничната аптека е самостоятелно звено в структурата на УМБАЛ „Проф. д-р Александър Чирков“. Болничните фармацевти са отговорни да обезпечат фармацевтичните услуги, които са свързани с осъществяването на дейностите на болницата.

Медицинските грижи включват фармацевтичните грижи, включително предоставяне на лекарствени продукти, диагностични материали, медицински изделия и др. за хоспитализираните пациенти. В болницата е особено важно правилното лекарство да бъде налично за всеки нуждаещ се пациент в  точното време и форма.

Основен фактор за пълноценната работа на болничната аптека и фармацевтите е наличието на информационна база и програмно осигуряване. Компютърната програма е предназначена основно за автоматизирано водене на отчетността в болничната аптека. Тя дава възможност за следене на доставките по конкурси, контрол на съответствието между договорени и доставни цени, изпращане на заявки за доставки и др.

Управителят на болничната аптека е член на медицинския съвет на болницата. Той е отговорен за цялостната организация и контрол на работата; за покупка на качествени лекарствени продукти, опаковки, медицински изделия, диагностични материали и др. консумативи и материали, които отпуска аптеката. Управителят следи и отговаря и да не се получи пълно изчерпване или натрупване на излишъци от дадено лекарство или медицински продукт. Той е длъжен да осигурява и актуална професионална информация, справочна литература и др.

 

 

Николина Първанова

Управител

.

Член е на Българския фармацевтичен съюз (БФС) и Професионалната организация на болничните фармацевти в България (ПОБФБ). Има специалности „магистър фармацевт“ и „здравен мениджмънт“. Работила е година и половина като директор на дирекция “Фармацевтично осигуряване“ в НЗОК. В продължение на 8 години (два мандата по 4 г.) е била председател на ПОБФБ.

Преминала е голям брой обучения във Фармацевтичния факултет в София, в чужбина. Редовно участва в международните конгреси по болнична фармация и фармакология, в кръгли маси и други форуми на фармацевтична тематика. Изнася доклади, отчети и лекции. Участвала е в организацията и провеждането на различни конференции по болнична тематика в България с международно участие от 2006 г. до 2014 г.