Университетска многопрофилна болница за активно лечение
„Проф. д-р Александър Чирков”

Болницата е основана от Проф. д-р Александър Чирков


Медицински център „Света Екатерина“

 

*

Медицински център „Проф. д-р Александър Чирков“ е ситуиран на територията на УМБАЛ „Проф. д-р Александър Чирков“ и ползва по договор с болницата съвременна инфраструктура, модерна апаратура и инструментариум в съответствие с европейските и световните стандарти.  Специалистите на центъра извършват висококачествени медицински услуги в областта на диагностиката и лечението на сърдечно-съдови заболявания и някои общохирургични заболявания.

Медицински център „Проф. д-р Александър Чирков“ се състои от Консултативен  кардиологичен кабинет, Консултативен детски кардиологичен кабинет,  Консултативен кабинет по обща хирургия, Кабинет по образна диагностика, Кабинет по съдова хирургия и Клинична лаборатория. Кабинетите на центъра  разполагат с най-модерна апаратура.

 

 

 

Телефон за контакт:

 

02/ 9159 589

 

 

 

 

 

 

 

Дейност:

 

 • Прегледи (Кардиология, Детска кардиология, Съдова хирургия):

–   Консултативни прегледи по НЗОК – първични и вторични

–   Платени прегледи

–   Профилактични прегледи

 • ЕКГ
 • Ехокардиография
 • TEEхоКГ
 • Фетална ЕхоКГ
 • Сърдечно-съдов тест с натоварване – Велоергометър и Тредмил
 • Непрекъснат 24-часов  ЕКГ запис с Холтер монитор
 • Непрекъснат 24-часов запис на АН (Холтер мониториране)
 • Клинични лабораторни изследвания
 • Образна диагностика
 • Доплер на централни и периферни артериални и венозни съдове.

 

 Екип

 

Д-р Клавдия Патрикова

Управител на Медицински център „Света Екатерина“

 

Д-р Клавдия Патрикова

*

Завършва медицина в Медицинска академия, София (1984)

 

Специалности:

–   Нуклеарна кардиология (“Bad Oeynhausen”, Германия, 1990)

–   Вътрешни болести (1994)

–   Кардиология (1996)

 

Допълнително обучение:

–   Притежава сертификат по ехокардиография– експертно ниво (2007)

–   Притежава диплом по здравен мениджмънт (МУ – София, 2006)

 

Прочетете понече

 

 

 

 

 

 

 

 

Д-р Вилдана Борисова

 

 1

Завършва средно образование в Английската езикова гимназия гр. Пловдив

Дипломира се като лекар в Медицинска  академия – гр. София (1983)

 

Специалности:

–   Вътрешни болести

–   Кардиология 

 

Допълнително обучение:

–   Сертификат по ехокардиография –  фундаментално ниво

 

Прочетете повече

 

 

 

 

Д-р Атанас Маринов

 

Д-р Атанас Маринов

*

Завършва медицина във ВМИ – Плевен (1994)

 

Специалности:

–   Вътрешни болести (2009)

–   Кардиология ( 2013)

 

Допълнително обучение:

–   Притежава сертификат за ЕхоКГ

Прочетете повече

 

 

 

 

 

Доц. д-р Пенчо Кратунков

 

Доц. д-р Пенчо Кратунков

*

Утвърден специалист в областта на Детската Кардиологията и Вродените сърдечни малформации

Доцент в Клиниката по кардиология

Научна и образователна степен „Доктор” (2012 ) 

 

Специалности:

–   Педиатрия

–   Детска Кардиология

 

Притежава сертификати  за:

–   ЕхоКГ

–   Холтер ЕКГ

–   Инвазивна Кардиология 

 

Прочетете повече

 

 

 

 

 

 

Доц. д-р Мария Недевска

 

Доц. д-р Мария Недевска*

Завършва медицина в Медицински Университет – Стара Загора ( 1994)

Работи и специализира „Образна диагностика“ в:

–   Окръжна болница гр. Ямбол
–   Клиника по образна диагностика към Медицински Университет гр. Стара Загора
–   Клиника по образна диагностика в Александровска болница гр. София
–   IV Градска болница в гр. София

Придобива диплом за специалност „Образна диагностика“ (Медицински Университет, София, 2003)

Владее всички конвенционални образни методи, с допълнителна специализация и квалификация в областта на торакалната сърдечно-съдовата, спешната и абдоминална диагностика.

 

Прочетете повече

 

 

 

 

 

 

 

 

Д-р Ирина Петрова

 

Д-р Ирина Петрова

*

Има придобита специалност по Клинична лаборатория в Катедра по Клинична Лаборатория и Клинична Имунология, Медицински университет-София през 2008 г.

Работи активно в областта на хемостазата, хематологията, клиничната химия и имунология.

Член на Националното дружество по Клинична лаборатория и на Софийския клон.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Д-р Илиян Петров

 

Д-р Илиян Петров

*

Роден е в град Варна (1982)

Завършва средното си образование в ПМГ град Велико Търново (2001)

Завършва медицина в Медицински университет – София (2007)

Асистент в Катедра по сърдечно-съдова хирургия към Медицински факултет на МУ – София (от 2009)

Защитава дисертационен труд за образователна и научна степен „Доктор“ и заема академичната длъжност главен асистент (2015)

 

Специалност: 

–   Съдова хирургия (2014)

 

Прочетете повече