Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Св. Екатерина”


Д-р Клавдия Патрикова

Управител на Медицински център „Св. Екатерина“

 

Д-р Клавдия Патрикова

*

Завършва медицина в Медицинска академия, София (1984)

Работи като лекар интернист във Вътрешно отделение и кардиология на Окръжна болница – Благоевград (1984-1989)

Работи като лекар интернист във вътрешно отделение на Първа ОРБ – София (януари 1989 – март 1990)

Работи в Университетска болница „Св. Екатерина“ (от 1990 г. до сега)

Управител на Медицински център „Св. Екатерина“ ЕООД (от 2006 до сега)

Старши асистент към Клиниката по кардиология на УМБАЛ “Св. Екатерина“ (1995-1999)

Главен асистент към Клиниката по кардиология на УМБАЛ ,,Св. Екатерина” (от април 1999 г. до сега)

Автор и съавтор на повече от 15 научни публикации

Специалности:

–   Нуклеарна кардиология (“Bad Oeynhausen”, Германия, 1990)

–   Вътрешни болести (1994)

–   Кардиология (1996)

Допълнително обучение:

–   Притежава сертификат по ехокардиография– експертно ниво (2007)

–   Притежава диплом по здравен мениджмънт (МУ – София, 2006)

Специализации:

Бад Унхаузен , Германия

Висбаден, Германия

 

Клинични умения и компетенции:

–   Ехокардиографска диагностика, консервативно и постоперативно лечение на пациенти с придобити сърдечни пороци, исхемична болест на сърцето (ИБС), кардиомиопатии, болести на аортата и др.

–   Велоергометрия, Холтер ЕКГ и АН и др.

Чужди езици:

Френски

Руски

Английски

Членство в професионални организации:

Български лекарски съюз (БЛС)

Дружество на кардиолозите в България

Българско дружество по ехокардиография