Университетска многопрофилна болница за активно лечение
„Проф. д-р Александър Чирков”

Болницата е основана от Проф. д-р Александър Чирков


Сектор „Прием пациенти“

*

1*Секторът се намира на удобно място – на партера, вляво от входа на УМБАЛ „Проф. д-р Александър Чирков“. Консултантите посрещат всички пациенти и дават информация за дейността на всички кабинети и отделения в болницата.

Дейност:

–   Предоставяне на информация за здравните дейности, които са гарантирани от бюджета на Националната здравно-осигурителна каса (НЗОК)

–   Предоставяне на информация за медицинските услуги по чл. 82 от Закона за здравето

–   Предоставяне на информация за правото на лечение по Национални програми, които се осигуряват от Републиканския бюджет

–   Предоставяне на информация за платените медицински услуги в УМБАЛ „Проф. д-р Александър Чирков“

За контакт:

Телефони:

02/ 9159 413

02/ 9159 419

02/ 9159 587

02/ 9159 590

02/ 9159 560

 

Екип:

 

Ангелина Иванова

Завеждащ Сектор „Прием пациенти“

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Организатори-прием:

 

Катя Саралиева                                                                    

Надя Лукарска

Габриела Костадинова                                                     

Анелия Стоянова

Ива Милчева

Василета Димитрова

 

Йорданка Стефанова

Организатор

 

Димитрина Минкова

Организатор-прием и хостеса

 

 

 

6 5