Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Св. Екатерина”.

Публични данни относно смъртността и повторните операции:

 

Клиника по кардиохирургия:

смъртност: 1,8%

повторни операции: 0,327%

 

Клиника по кардиология:

Данни за 2018 г.:

постъпили пациенти: 3 889

починали пациенти: 10

смъртност: 0,26%

Данни за 2019 г. (до дата 06.12.2019):

постъпили пациенти: 3 594

починали пациенти: 13

смъртност: 0,36%

 

Клиника по съдова хирургия:

Данни за 2018 г.:

обща смъртност: 0,73%

оперативна смъртност: 0.87%

 

Честота на ВБИ 2018 г.:

Подадени към РЗИ данни за 2018 г. 1,11 %
Честота на инфекциите на хирургичното място – 1,78 % , медиастинити – 0,14 %
Дивайс – асоциирани инфекции:
1. Честота на пневмониите, свързани с механична вентилация – 4,6%
2. Честота на асоциираните с ЦВК сепсис – 2,5 %
3. Честота на катетър-асоциираните уроинфекции – 3,6%