Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Св. Екатерина”*

1

*

Ранната диагностика е много важна. Колкото по-рано се открие едно сърдечно заболяване, толкова по-лесно и по-пълноценно се лекува. Затова пациентът трябва да потърси специалист кардиолог още при първите симптоми.

Добре е личните лекари да насочват хората към кардиолог дори и само при наличие на основните рискови фактори за исхемичната болест на сърцето :

–   Артериална хипертония

–   Захарен диабет

–   Дислипидемия

–   Наднормено тегло

–   Тютюнопушене и др.

 

Изключително важни са профилактичните прегледи при мъже над 40 години и жени над 45 години. Така навреме може да се открие исхемична болест на сърцето, както и да се предотврати инфаркт на миокарда или инсулт.

 

 

Доц. д-р Пенчо Кратунков

Началник Диагностично-консултативен блок

 

Доц. д-р Пенчо Кратунков*

Утвърден специалист в областта на Детската Кардиология и Вродените сърдечни малформации.

Доцент в Клиниката по кардиология

Научна и образователна степен „Доктор” (2012 г.)

 

Специалности:

–     Педиатрия

–     Детска Кардиология

 

Допълнително обучение:

–     Притежава сертификат за ЕхоКГ

–     Притежава сертификат за Холтер ЕКГ

–     Притежава сертификат за ВСД – Инвазивна Кардиология

 

Прочетете повече

 

 

Цана Тошева

Старша медицинска сестра на ДКБ

 

Цана Тошева, старша мед. сестра

*

Завършила е специалност „Медицинска сестра“  (Медицинска академия – София)

Бакалавър по управление на здравни грижи (Медицински университет – Ст. Загора)

Работи в Клиниката по сърдечно-съдова хирургия на МА/Александровска болница (1977 – 1985)

Старша медицинска сестра в КAИЛ на Националния център по сърдечно-съдови заболявания/Национална кардиологична болница  (1985 – 1990)

Старша мед. сестра в Клиниката по кардиология на Унив. болница „Св. Екатерина“ (1990 – 1995)

Старша медицинска сестра на Диагностично-консултативния блок на УМБАЛ  „Св. Екатерина“ (от 1995 до сега)

 

 Прочетете повече

 

 

*


Прием в Отделение по образна диагностика

.

декларация за информирано съгласие

Спешен прием

декларация за информирано съгласие