Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Св. Екатерина”


СЪОБЩЕНИЕ

Свободни места за лекари – специализанти по кардиохирургия в УМБАЛ „Св. Екатерина“

____________________________________________________________________________

УМБАЛ „Св. Екатерина“ набира медицински сестри за Операционния блок и Клиниката по анестезиология и интензивно лечение (КАИЛ).

Начална заплата: 1500 лв.

Повече информация на тел.: 02/ 9159 462
Електронна поща: mjermanova@uhsek.com

Конгресен център „Св. Екатерина“

   Две семинарни зали и Аула „Максима“
   Компютри, флипчарт, интернет
   Мултимедия
   Директна връзка с операционната и ангиографските зали
   Озвучителна система
   Система за визуално наблюдение
   Система за научни и лечебни презентации
   Видео-конферентна система
   Система за симултанен превод
   Кетъринг по договаряне