Университетска многопрофилна болница за активно лечение
„Проф. д-р Александър Чирков”

Болницата е основана от Проф. д-р Александър Чирков


Конгресен център „Проф. д-р Александър Чирков“

   Две семинарни зали и Аула „проф. д-р Александър Чирков“
   Компютри, флипчарт, интернет
   Мултимедия
   Директна връзка с операционната и ангиографските зали
   Озвучителна система
   Система за визуално наблюдение
   Система за научни и лечебни презентации
   Видео-конферентна система
   Система за симултанен превод
   Кетъринг по договаряне