Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Св. Екатерина”


Конгресен център „Св. Екатерина“

   Две семинарни зали и Аула „Максима“
   Компютри, флипчарт, интернет
   Мултимедия
   Директна връзка с операционната и ангиографските зали
   Озвучителна система
   Система за визуално наблюдение
   Система за научни и лечебни презентации
   Видео-конферентна система
   Система за симултанен превод
   Кетъринг по договаряне