Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Св. Екатерина”
Адрес

гр. София 1431
бул. Пенчо Славейков № 52А


Телефон

0700 12 131


Имейл

info@uhsek.com


Как да стигнете до нас с градски транспорт?

Автобуси:

 • Автобус №72 (хотел „Плиска“ – ж. к. „Западен парк“) – спирка „Бул. Пенчо Славейков“

Трамваи:

 • Трамвай №1 (ж. к. „Иван Вазов“ – Пета градска болница) – спирка „Бул. Пенчо Славейков“
 • Трамвай №6 (ж.к. „Обеля“ – ж. к. „Иван Вазов“) – спирка „Бул. Прага“ или спирка „НДК“
 • Трамвай №7 (ж.к. „Борово“ – пл. „Лъвов мост“) – спирка „Бул. Пенчо Славейков“

Тролейбуси:

 • Тролейбус №2 (ж.к. „Хаджи Димитър“ – ж. к. „Бъкстон“) – спирка „Бул. Пенчо Славейков“
 • Тролейбус №8 (ж.к. „Младост“ – ж.к. „Гоце Делчев“) – спирка „Бел. Пенчо Славейков“
 • Тролейбус №9 (ж.к. „Борово“ – пл. „Сточна гара“) – спирка „Бул. Пенчо Славейков“

Метро:

 • Линия №2 (ж. к. „Обеля“ – бул. „Дмеймс Баучер“) – спирка „Национален дворец на културата“

Маршрутни таксита:

 • Линия №15 (кв. „Малка Враждебна“ – ж. к. „Люлин“) – слиза се на кръст. на бул. „Пенчо Славейков“ и бул. „Прага“
 • Линия №16 (ж.к. „Люлин“ – ж. к. „Дружба“ ) – слиза се на кръст. на бул. „Ген. Скобелев“ и бул. „Прага“
 • Линия №17 (ж. к. „Ботунец“ – ж. к. „Гоце Делчев“) – слиза се на кръст. на бул. „Прага“ и бул. „Пенчо Славейков“
 • Ления №22 (кв. „Владая“ – ж. к. „Свобода“) – слиза се на кръст. на бул. „Прага“ и бул. „Пенчо Славейков“
 • Линия №27 (ж. к. „Овча купел“ – ж. к. „Студентски град“) – слиза се на кръст. на бул. „Прага“ и бул. „Пенчо Славейков“
 • Линия №29 (ж. к „Овчо Купел“ – ж. к. „Младост“ II) – слиза се на кръст. на бул. „Ген. Скобелев“ и бул. „Прага“

Свържете се с нас

Контакти:

ДЕЛОВОДСТВО

Силвия Златкова

Тел.: 02/ 9159 444

Email: szlatkova@uhsek.com

 

ИКОНОМИЧЕСКИ ДИРЕКТОР

Доц. Красимир Ангарски

Тел.: 02/ 9159 444

Email: kangarski@uhsek.com

 

ГЛАВЕН ЮРИСКОНСУЛТ

Стефка Бонева

Тел.: 02/ 9159 451

Email: sboneva@uhsek.com

 

АДМИНИСТРАТИВЕН ОТДЕЛ И ВРЪЗКИ С ОБЩЕСТВЕНОСТТА

Началник: Даниела Минкова

Тел.: 02/ 9159 750

Email: dminkova@uhsek.com

 

ПАЗАРНИ ПРОУЧВАНИЯ И ДОСТАВКИ

Началник: Галина Ганчева

Тел.: 02/ 9159 450

Email: ggancheva@uhsek.com

 

ОТДЕЛ ФИНАНСОВО-СЧЕТОВОДЕН

Главен счетоводител: Емилиана Стоянова

Тел.: 02/ 9159 455

Email: estoianova@uhsek.com

 

СЕКТОР „ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ“

Завеждащ: Десислава Найденова

Тел.: 02/ 9159 462

Email: dnaydenova@uhsek.com

 

УЧЕБЕН ОТДЕЛ:

Ана Колева

Тел.: 02/ 9159 717

Email: akoleva@uhsek.com

 

СЕКТОР „ПРИЕМ ПАЦИЕНТИ“

Завеждащ: Ангелина Иванова

Тел.: 02/ 9159 587

Email: aivanova@uhsek.com

 

ДЕЖУРЕН ХИРУРГ

Тел.: 02/ 9159 711

 

ДЕЖУРЕН КАРДИОЛОГ

Тел.: 02/ 9159 710

 

ДЕЖУРЕН ЛЕКАР СЪДОВА ХИРУРГИЯ

Тел.: 02/ 9214 967

 

ДИАГНОСТИЧНО-КОНСУЛТАТИВЕН БЛОК

Старша медицинска сестра: Цана Тошева

Тел.: 02/ 9159 723

Email: csimeonova@uhsek.com

 

КЛИНИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ

Началник: проф. д-р Маргаритка Бончева

Тел.: 02/ 9159 630

Email: mboncheva@uhsek.com

 

КЛИНИЧНА МИКРОБИОЛОГИЯ

Началник: д-р Вера Табакова

Тел.: 02/ 9159 651

Email: microbiology@ushek.com

 

ОТДЕЛЕНИЕ ПО ОБРАЗНА ДИАГНОСТИКА

Началник: Доц. д-р Мария Недевска

Тел.: 02/ 9159 672

Email: mnedevska@uhsek.com

 

ОТДЕЛЕНИЕ ПО ОБЩА И КЛИНИЧНА ПАТОЛОГИЯ

Началник: Доц. д-р Веселина Съйнова

Тел.: 02/ 9159 465

Email: vsainova@uhsek.com

 

КЛИНИКА ПО КАРДИОЛОГИЯ

Началник: Проф. д-р Юлия  Джоргова

Тел.: 02/ 9159 560

Email: jorgova@uhsek.com

 

ОТДЕЛЕНИЕ ПО КАРДИОЛОГИЯ:

Началник: Проф. д-р Диана Трендафилова

Тел.: 02/ 9159 704

Email: dtend@uhsek.com

 

ОТДЕЛЕНИЕ ПО НЕИНВАЗИВНА КАРДИОЛОГИЯ

Началник: д-р Свилена Гадева

Тел.: 02/ 9159 618

Email: sgadeva@uhsek.com

 

ОТДЕЛЕНИЕ ПО ИНВАЗИВНА КАРДИОЛОГИЯ

Старша медицинска сестра: Вангелина Вангелова

Тел.: 02/ 9159 733

Email: vvangelova@uhsek.com

 

ОТДЕЛЕНИЕ ЗА КАРДИОСТИМУЛАЦИЯ

Началник: д-р Светослав Йовев

Тел.: 02/ 9159 612

Email: siovev@uhsek.com

 

КЛИНИКА ПО КАРДИОХИРУРГИЯ

Началник: Проф. д-р Димитър Петков

Тел.: 02/ 9159 718

Email: dpetkov@uhsek.com

 

РЕАНИМАЦИЯ

Старша медицинска сестра: Ваня Ангелова

Тел.: 02/ 9159 417

Email: iangelova@uhsek.com

 

ОТДЕЛЕНИЕ ПО АНЕСТЕЗИОЛОГИЯ

Старша медицинска сестра: Диана Кръстева

Тел.: 02/ 9159 425

Email: dkrasteva@uhsek.com

 

ОТДЕЛЕНИЕ ЗА ЛЕЧЕНИЕ НА ВРОДЕНИ СЪРДЕЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ

Началник: Доц. д-р Пенчо Кратунков

Тел.: 02/ 9159 606

Email: pkratunkov@uhsek.com

 

ОТДЕЛЕНИЕ ПО ФИЗИКАЛНА И РЕХАБИЛИТАЦИОННА МЕДИЦИНА

Началник: д-р Евгения Неризова

Тел.: 02/ 9159 778

Email: еnerizova@uhsek.com

 

ОТДЕЛЕНИЕ ПО ХИРУРГИЯ И ЕНДОСКОПСКИ ПРОЦЕДУРИ

Началник: д-р Любомир Давидков

Тел.: 02/ 9159 719

Email: ldavidkov@uhsek.com

 

КЛИНИКА ПО СЪДОВА ХИРУРГИЯ

Началник: Доц. д-р Валентин Говедарски

Тел.: 02/ 9214 970

Email: sudova@uhsek.com

Старша мед. сестра: Даниела Будинова

Тел.: 02/ 9214 965

 

БОЛНИЧНА АПТЕКA

Управител: Николина Първанова

Тел.: 02/ 9159 696

Email: nparvanova@uhsek.com