Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Св. Екатерина”Работна среща за обмяна на опит и добри практики, при лечението на пациенти със сърдечни аритмии и сърдечна недостатъчност

11.03.2020


В периода 11-13 март 2020г. УМБАЛ“Света Екатерина“, София ще бъде домакин на работна среща за обмяна на опит и добри практики при лечението на пациенти със сърдечни аритмии и сърдечна недостатъчност. Доц. д-р Светослав Йовев, завеждащ сектор по кардистимулация и електрофизиология към УМБАЛ „Света Екатерина“- София, заедно с д-р Маркус Амер, завеждащ клиника по електрофизиология „Klinikum Wels-Grieskirchen“, Австрия, д-р Деян Ристески, завеждащ клиника по кардиостимулация и електрофизиология в „Университетска клиника по кардиология“, Скопие, Македония и д-р Юрий Грегорич, „General Hospital“, Изола, Словения ще обменят опит и ще дадат шанс на повече от 10 български пациенти, страдащи от сърдечни аритмии и сърдечна недостатъчност да бъдат излекувани.

Програма

11.03

8:00 Електрофиозиология (AVNRT)

9:30 Електрофизиология (AVRT)

11:00 Електрофизиология – РФ аблация на AV възела при пациент със СРТ и лош мед. контрол на сърдечната честота.

13:00 Електрофизиология (WPW)

15:00 Кардиостимулация (Upgrade to CRT)

12.03

8:00- Електрофиозиология (AVNRT)

10:00 Електрофизиология – РФ аблация на AV възела при пациент със СРТ Д и лош мед. контрол на сърдечната честота.

12:00 Електрофизиология ЕФИ на надкамерни тахикардии.

14:30 Кардиостимулация имплантация на (CRT-D )

13.03

8:00 Електрофиозиология (AVNRT) 10:00 Електрофизиология (AVRT) 12:00 Електрофизиология – РФ аблация на AV възела при пациент със СРТ-Д.

14:30 Кардиостимулация – Имплзнтация на система за ресинхронизираща терапия с десен достъп (CRT-P)