Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Св. Екатерина”Проф. д-р Генчо Начев

Изпълнителен директор

02 9159 404
0700 12 131

 

Проф. д-р Димитър Петков

Началник К-ка по сърдечна хирургия:

02 9159 718
0700 12 131

 

Проф.д-р Диана Трендафилова

Началник К-ка по кардиология:

02 9159 704, 02 9159 560
0700 12 131

Проф.д-р Валентин Говедарски

Началник К-ка по съдова и ендоваскуларна хирургия:

02 9214 947

Проф. д-р Юлия Джоргова

Началник отделение по кардиология:

За контакти: 02 9159 560
Записване на преглед: 0700 12 131

Доц. д-р Боян Баев

Доцент в К-ка по сърдечна хирургия:

02 9159 707
0700 12 131

 

Доц. д-р Румен Илиев

Доцент в К-ка по сърдечна хирургия:

02 9159 701
0700 12 131

 

Доц. д-р Мария Недевска

Началник Отделение по образна диагностика:

02 9159 673, 0700 12 131

 

Доц. д-р Пенчо Кратунков

Доцент в К-ка по кардиология:

02 9159 606
0700 12 131

 

Проф. д-р Тодор Захариев

Началник отделение по съдова хирургия:

02 9214 111

Проф. д-р Светослав Йовев

Завеждащ Отделение по електрокардиостимулация:

02 9159 724, 0700 12 131

Д-р Незабравка Чилингирова

Детски кардиолог:

02 9159 616/7
0700 12 131

 

Д-р Клавдия Патрикова

Управител на Медицински център „Св. Екатерина“:

02 9159 573, 0700 12 131

 

Д-р Свилена Гадева

Началник Отделение по неинвазивна кардиология:

02 9159 618, 0700 12 131

 

Д-р Любомир Давидков

Началник Отделение по хирургия и ендоскопски процедури:

02 9159 624, 0700 12 131