Saint Ekaterina University Multiprofile Hospital for Active TreatmentКатедрата по ССХ при база УМБАЛ „Света Екатерина” ЕАД разполага с две семинарии зали със среден капацитет около 25 човека и Аула “Максима” с 170 места. Техническото оборудване в залите и Аулата е на много високо ниво, като във всяка от тях разполагаме с компютри, мултимедия, директна връзка с операционната и ангиографски кабинет, озвучаване и симултантен превод в Аулата. Основната дейност на Учебния център се състои в обучение на студента както на УМБАЛ “Света Екатерина”, така и на почти всички Катедри към Медицински Университет – София, специализанти, провеждане на следдипломно и факултативно обучение.

В Катедрата по ССХ – отдел научен център, който е оборудван по най-съвременните изисквания и е в комуникативна връзка с всички отделения на болницата (в това число и операционните зали) и има възможности за визуален контакт по всяко време за извършване на директни демонстрации и наблюдение за по-нагледно обучение както на студенти, така и на специализанти (приложение с всички преимущества на учебния център).

Учебният център разполага с три семинарии зали, аула “Максима”, студентски гардероб и кетеринг. Центърът има видео-конферентна система, система за симултантен превод с възможност за превеждане на 4 езика, която включва 46 бр. преводачески слушалки, озвучителна система и система за визуално наблюдение. Всяка от залите е снабдена с аудио-визуална система, както и със система за научни и лечебни презентации. Ултрамодерното оборудване, удобства и комфорт са едни от причините този център да бъде търсен и ползван не само от нашите преподавателски кадри, но и от много такива от МУ – София.

Авторски колективи от Катедрата ежегодно участват в реномирани международни научни конгреси в цял свят с презентации и постери. В базата на Катедрата по ССХ се провежда непрекъснато обучение на студенти-медици от Медицински университета, Медицински Колежи, специализанти и специалисти за продължаваща медицинска квалификация.

ЦЕНОРАЗПИС
за залите на УМБАЛ ”Св.Екатерина”

Зала 1 с капацитет 21 места

  • Цена за цял ден – 80 лв.
  • Цена за половин ден – 50 лв.

Зала 2 с капацитет 32 места

  • Цена за цял ден – 150 лв.
  • Цена за половин ден – 80 лв.

Аула „Максима” с капацитет 170 места

  • Цена за цял ден – 800 лв.
  • Цена за половин ден – 600 лв.

Залите предлагат: компютър, мултимедия, екран, флипчарт (дъска за писане), озвучителна система, интернет, кетъринг (по договаряне), а аулата включва и конферентна система, микрофони и кабини за превод.

Залите се наемат с подадена предварителна молба, а плащанията могат да са в брой и по банков път.

За допълнителна информация и записване:

Учебен център на УМБАЛ „Св. Екатерина”, бул. „П. Славейков” № 52А

Тел: 02/9159441/717- М. Маркова

 

ОПИС НА НАУЧНАТА ИНФРАСТРУКТУРА НА КАТЕДРА ПО СЪРДЕЧНО-СЪДОВА ХИРУРГИЯ

Към настоящия момент КССХ се помещава на територията на болница “Св.Екатерина” и за нуждите си използва учебния център.

Зала 1 – с 21 места, бюро, мултимедия, компютър с монитор- DVD CD, екран за видеопроектор, бяла дъска за писане,негативоскоп, интернет, с директна връзка от операционните зали.

Зала 2 – с 32 места, бюро, мултимедия, компютър с монитор- DVD CD, екран за видеопроектор, бяла дъска за писане, негативоскоп, флип-чарт.

Аула (зала ”Максима”) със 170 места, мултимедия, компютър с монитор- DVD CD, екран за видеопроектор, бяла дъска за писане, интернет, с директна връзка от операционните и ангиографски зали, климатична система,аудио и видео с-ма, озвучителна с-ма, микрофонно-конферентна с-ма,преводаческа с-ма.