Университетска многопрофилна болница за активно лечение
„Проф. д-р Александър Чирков”

Болницата е основана от Проф. д-р Александър Чирковhistory1Клиниката по сърдечно-съдовата хирургия към Научния институт по хирургия на Медицинска академия е създадена на 7-ми ноември 1977 г. През годините тя прераства в УНСБАЛ “Проф. д-р Александър Чирков”.
Първоначалния състав на клиниката е от хирурзи, кардиолози и медицински сестри. През 1978 г. се провежда и първия конкурс за асистенти, сърдечно-съдови хирурзи, анестезиолози и кардиолози.
Дейността започва предимно със съдово-хирургични операции, като по-рядко се извършват сърдечни операции. Допълнителни дейности са: Озонотерапия, лечение в условията на барокамери и Експериментална хирургия.
Започва и преподавателска дейност със студенти по оперативна и  сърдечно-съдова хирургия и специализанти по сърдечно-съдова хирургия.
Научната дейност слага началото си с разработване на съдови протези, оксигенатори и реперфузионни устройства.
През 1984 година правителството възлага на проф. Александър Чирков да изгради модерна кардиохирургия в България като за база се взима вече създадената клиника на проф. Милан Милев с нейния наличен състав.

history2За кратко време се въвежда нов стил на работа, близък до европейското ниво по това време. През 1984-1985 г. базата се модернизира и се закупува най-съвременна апаратура. В кратки срокове се постигат значителни успехи. На 14 май 1986г. се извършва и първата сърдечна трансплантация на Балканите. Редица лекари и медицински сестри се изпращат на специализация в Европа и САЩ, като след това прилагат наученото в своята работа.
На 24.02.1994г. се създава и катедра по Сърдечно-съдова хирургия с неин пръв ръководител – проф. Александър Чирков, а от 2000-та година ръководител е проф. Генчо Начев.
През 2000 година се открива и новата част на клиниката по кардиология, която предоставя много добри условия както за лекари, така и за пациенти  и студенти.
На 09.06.2004г. болницата получи първия в България сертификат за внедряване система за управление на качеството на медицинските услуги, съгласно международен стандарт ISO 9001:2000.
В началото на 2008 година проф. Генчо Начев получи в Оксфорд, Англия присъдената на болницата Награда за Европейско качество от Европейската бизнес асоциация.
Днес дейността на болницата и отрежда водещо място сред болниците и кардиологичните и кардиохирургичните центрове в България и Източна Европа