Университетска многопрофилна болница за активно лечение
„Проф. д-р Александър Чирков”

Болницата е основана от Проф. д-р Александър Чирков


КОНТАКТИ

ContactsAddress

гр. София 1431
бул. Пенчо Славейков № 52А


Phone

0800 40 909


E-mail

info@uhsek.com


How to reach us by public transport?

 

 

Contact us

Phone directory