Университетска многопрофилна болница за активно лечение
„Проф. д-р Александър Чирков”

Болницата е основана от Проф. д-р Александър ЧирковВсяка операция започва и завършва с анестезиолога. Той не само отговаря за заспиването и събуждането на пациента, но и обезпечава нормалната функция на всички системи в организма. Доброто сработване на екипа в операционната зала и в следоперативния период в реанимационните зали е от решаващо значение за добрия изход на лечението на пациента.

Анестезията е високо специализирана медицинска дейност за обезболяване, седиране и при необходимост отнемане и възстановяване на съзнанието за извършване на оперативни интервенции, болезнени лечебни и диагностични процедури и осигуряване на максимална безопасност, ефективност и последващо възстановяване на нормалните функции на организма на пациента.

Проследяват се  показателите на кръвообращението, дишането  и метаболизма преди, по време и след оперативната интервенция и при необходимост се коригират. Екипът се грижи за  възможно най-бързо и пълноценно възстановяване след операцията.Всички медицински дейности в клиниката се извършват съобразно републиканския стандарт по анестезиология и интензивно лечение, както и приетите вътреболнични правила и разпоредби.

КАИЛ на УМБАЛ „ Проф. д-р Александър Чирков“ е база за следдипломно обучение  и продължителна специализация на лекари по Анестезиология и интензивно лечение. В състава на клиниката са водещи преподаватели от медицинския университет по специалността. Ежегодно се провеждат курсове  индивидуално обучение в рамките на специализацията на анестезиолози и кардиолози. Сътрудници на клиниката са търсени лектори на национални и международни научни форуми.

     Дейност:                                                                         

  • Консултативнa
  • Анестезиологичнa
  • Интензивно лечение

*

Прочетете повече

 

Ваня Ангелова

Старша медицинска сестра в КАИЛ – Реанимация

 

Ваня Ангелова, старша медицинска сестра

*

Завършила е „Здравен мениджмънт“ (Нов Български Университет) и „Здравни грижи“ (Медицински Университет – Пловдив).

Работи в Университетска болница „Проф. д-р Александър Чирков“ от 1984 г.

Притежава много сертификати от практически обучителни курсове по интензивни грижи, реанимация и анестезия.

 

Прочетете повече

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Диана Кръстева

Старша медицинска сестра в КАИЛ – Анестезия

 

Диана Кръстева, старша медицинска сестра

*

Завършила е Медицинския Колеж „Йорданка Филаретова“ в София със специалност „Медицинска сестра – общ профил“.

През 2002 г. придобива образователно-квалификационна степен Бакалавър по социална педагогика от Софийски университет “Св. Климент Охридски“.

През 2009 г. защитава степен Магистър по управление на здравните грижи към Факултета по Обществено здраве към Медицински Университет – Пловдив.

 

Прочетете повече

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Екип на КАИЛ

Прочетете повече

 


Прием в Отделение по анестезиология

декларация за информирано съгласие

Прием в Отделение по интензивно лечение на сърдечно оперирани болни

декларация за информирано съгласие

Прием в Отделение по интензивно лечение на сърдечно оперирани пациенти

декларация за информирано съгласие