Университетска многопрофилна болница за активно лечение
„Проф. д-р Александър Чирков”

Болницата е основана от Проф. д-р Александър ЧирковВсяка операция започва и завършва с анестезиолога. Той не само отговаря за заспиването и събуждането на пациента, но и обезпечава нормалната функция на всички системи в организма. Доброто сработване на екипа в операционната зала и в следоперативния период в реанимационните зали е от решаващо значение за добрия изход на лечението на пациента.

Анестезията е високо специализирана медицинска дейност за обезболяване, седиране и при необходимост отнемане и възстановяване на съзнанието за извършване на оперативни интервенции, болезнени лечебни и диагностични процедури и осигуряване на максимална безопасност, ефективност и последващо възстановяване на нормалните функции на организма на пациента.

Проследяват се  показателите на кръвообращението, дишането  и метаболизма преди, по време и след оперативната интервенция и при необходимост се коригират. Екипът се грижи за  възможно най-бързо и пълноценно възстановяване след операцията.Всички медицински дейности в клиниката се извършват съобразно републиканския стандарт по анестезиология и интензивно лечение, както и приетите вътреболнични правила и разпоредби.

КАИЛ на УМБАЛ „ Проф. д-р Александър Чирков“ е база за следдипломно обучение  и продължителна специализация на лекари по Анестезиология и интензивно лечение. В състава на клиниката са водещи преподаватели от медицинския университет по специалността. Ежегодно се провеждат курсове  индивидуално обучение в рамките на специализацията на анестезиолози и кардиолози. Сътрудници на клиниката са търсени лектори на национални и международни научни форуми.

     Дейност:                                                                         

  • Консултативнa
  • Анестезиологичнa
  • Интензивно лечение

*

Прочетете повече

 

Ваня Ангелова

Старша медицинска сестра в КАИЛ – Реанимация

 

Ваня Ангелова, старша медицинска сестра

*

Завършила е „Здравен мениджмънт“ (Нов Български Университет) и „Здравни грижи“ (Медицински Университет – Пловдив).

Работи в Университетска болница „Проф. д-р Александър Чирков“ от 1984 г.

Притежава много сертификати от практически обучителни курсове по интензивни грижи, реанимация и анестезия.

 

Прочетете повече

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Диана Кръстева

Старша медицинска сестра в КАИЛ – Анестезия

 

Диана Кръстева, старша медицинска сестра

*

Завършила е Медицинския Колеж „Йорданка Филаретова“ в София със специалност „Медицинска сестра – общ профил“.

През 2002 г. придобива образователно-квалификационна степен Бакалавър по социална педагогика от Софийски университет “Св. Климент Охридски“.

През 2009 г. защитава степен Магистър по управление на здравните грижи към Факултета по Обществено здраве към Медицински Университет – Пловдив.

 

Прочетете повече

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Екип на КАИЛ

Прочетете повече

 

Отделение за интензивно лечение на съдово оперирани пациенти

*

D:DCIM100MEDIAIMG_3765.JPG

*

*

Отделението по интензивно лечение на съдово-хирургични пациенти със 7 легла. Там се осъществява 24-часово наблюдение. Разполага със съвременни технологични средства за поддръжане на жизнените функции, лечение и възстановяване на пациентите.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*

Дейност

*

  • Проследяване на жизнените функции с интегрирана мониторна система
  • Изкуствена белодробна вентилация
  • Медикаментозна поддръжка на хемодинамиката
  • Извънбъбречно очистване на кръвта по конвенционален метод – хемодиализа
  • Оценка на хранителния баланс и провеждане на ентерално и/или парентерално хранене
  • Лечение с кръв и биопродукти
  • Рехабилитация и др.

Медицински екип

Лекари и медицински специалисти от КАИЛ

 

Даниела Будинова

Старша медицинска сестра

Ст. с. Даниала Будинова

*

Магистърска степен за медицинска сестра –(Медицински университет – София)

Магистърска степен за специалност  „Управление на здравните

грижи“ (Медицински университет – Пловдив)

Диплом за бакалавър в специалност „Социални дейности“ (Великотърновски университет)

Работи в Университетска болница „Проф. д-р Александър Чирков“ от 1986 г. Старша медицинска сестра е от 1989 г.

Допълнително обучение:

–   Удостоверение за обучение на тема „Иновации в здравния мениджмънт“ (Медицински университет – Пловдив)

–   Удостоверение за обучение на тема „Маркетинг в здравеопазването“  (Медицински университет – Пловдив)

За контакт

 

Телeфон:

02/ 9214  965