Университетска многопрофилна болница за активно лечение
„Проф. д-р Александър Чирков”

Болницата е основана от Проф. д-р Александър Чирков*

1

*

Ранната диагностика е много важна. Колкото по-рано се открие едно сърдечно заболяване, толкова по-лесно и по-пълноценно се лекува. Затова пациентът трябва да потърси специалист кардиолог още при първите симптоми.

Добре е личните лекари да насочват хората към кардиолог дори и само при наличие на основните рискови фактори за исхемичната болест на сърцето :

–   Артериална хипертония

–   Захарен диабет

–   Дислипидемия

–   Наднормено тегло

–   Тютюнопушене и др.

 

Изключително важни са профилактичните прегледи при мъже над 40 години и жени над 45 години. Така навреме може да се открие исхемична болест на сърцето, както и да се предотврати инфаркт на миокарда или инсулт.

*

Клинична лаборатория

Клиничната лаборатория на УМБАЛ „Проф. д-р Александър Чирков“ се намира на територията на Диагностично-консултативния блок (ДКБ) на I етаж на болницата. Оборудвана е с най-съвременната апаратура, отговаряща на всички международни и национални стандарти, която осигурява високо качество и дава възможност за получаване на резултати от изследвания в рамките на 1 до 2 часа същия ден, без предварително записване на пациентите.

Резултатите могат да бъдат получавани на място или по интернет. След проверка на данните от ръководителя на лабораторията, те се въвеждат в компютъризираната информационна система.

В лабораторията има вакуум поща, чрез която се получават контейнерите с пробите за изследване от всички клиники. Готовите резултати се връщат по електронен път. Това пести много време на персонала.

В рамките на минути тук се получават точни резултати с диагностична стойност, потвърждаване или отхвърляне на остър миокарден инфаркт, спешно изработване на кръвно-газов анализ и алкално киселинно равновесие, кръвна картина и др.

 Екипът провежда ежедневен вътрешно лабораторен качествен контрол за точност и възпроизводимост с международно възприети критерии за идентификация на системните и случайните грешки и алгоритми на поведение при ситуация „извън контрол“. За целта се използват автоматичните програми за контрол на голяма част от анализаторите, а за тези които нямат такива се използва програмен продукт Med Lab Q C. Ежемесечно участие във външна оценка на качеството за рутинни изследвания и международни за високоспециализирани изследвания  (Laboculity, Rigasq UKNEQAS). Едновременно с това, при получаване на „необичаен“ резултат от изследване, се провеждат активни консултации с лекуващите лекари и пациентите за намиране на причините и се описват като коментари.

*

*

Пациентите могат да направят необходимите изследвания с Направление за медико-диагностична дейност (Направление за МДД) от своя личен лекар или специалист от доболничната помощ. 

Лабораторията обслужва амбулаторни пациенти всеки работен ден от 7:30 до 11:00 ч., а при спешни състояния – 24 часа в денонощието.

Кабинетът за антикоагулантна терапия работи от понеделник до петък от 8:00 до 16:00 ч. 

Клинична лаборатория

Дейност

  • Пациентите могат да направят пакети изследвания на най-ниска цена за: скрининг на сърдечно-съдови заболявания; тиреоидни хормони и антитела; туморни маркери, липиден профил; маркери за нарушения на кръвосъсирването, предизвикващи тромбоза.
  • В лабораторията се извършват тестове за високо чувствителни тропонини за най-ранно откриване на инфаркт на миокарда в рамките на 15 до 20 минути
  • В Клиничната лаборатория на  УМБАЛ “Проф. д-р Александър Чирков” може да се направи изследване за Новите Перорални Директни Антикоагуланти (Прадакса - Dabigatran, Ксарелто - Rivaroxaban, Еликвис– Apixaban), като пробите в рамките на 1-2 часа.
  • Изключително важно е да се спазва времето за вземане на пробата преди следващия прием (базова концентрация) или 2-3 часа след приема (пикова концентрация), както и да се съобщава дозата, която приема пациента, което има отношение към референтния интервал на плазмените нива на антикоагуланта.
  • Контролът на всички разрешени за употреба антикоагуланти (витамин К антагонисти: Синтром, Варфарин, Маркумар и др.), нефракциониран и нискомолекулни хепарини: Фраксипарин, Клексан, Арикстра и др.), директни перорални антикоагуланти: (Прадакса - Dabigatran, Ксарелто - Rivaroxaban, Еликвис– Apixaban) и консултация с лекар се извършват в рамките на 15 минути до 1 час.
  • Тук единствено може да се изследва хепарин индуцирана тромбоцитопения (HIT), както и маркери за тромбофилия, като Протеин C, свободен протеин S, фактор Лайден, Антитромбин III, д-димери или оценка на процесите на хемостазата с ротационна тромбеластография (ROTEM).
  • Извършва се и контрол на антиагрегантната терапия (Клопидогрел, Аспирин, Брилик и др.)
  • В лабораторията се проследяват нивата на редица лекарства, като Дигоксин, Гентамицин, Ванкомицин и Амикин  и имуносупресори, като Циклоспорин и Такролимус .
  • В лабораторията се прави цялостна оценка по отношение на анемии и други хематологични или възпалителни заболявания, изследвайки кръвна картина с нова генерация хематологичен апарат за: брой и процент еритробласти; незрели гранулоцити, моноцити, лимфоцити, активирани лимфоцити; ретикулоцити и техните индекси в съчетание с Прокалцитонин, Интерлевкин 6, имуноглобулини, фракции на комплемента, С реактивен протеин.
  • Могат да се изследват и всички телесни течности: цереброспинална, плеврална, перикардна, перитонеална, синовиална.

*


Медицински екип

Проф. д-р Маргаритка Бончева, д.м.

Началник Клинична лаборатория

 

Проф. д-р Маргаритка Бончева, д.м.

*

Завършила медицина в МА – София. Работила е като асистент в Катедрата по клинична лаборатория – МА, София (до 1989г) после в Лабораторията на Болница „Лозенец“ София, до 2016 г. От септември 2016 г. е Началник на клинична лаборатория в УМБАЛ „Св.Екатерина“ – София. От 2008г. и досега, е Ръководител на департамента по клинична лаборатория към Медицински Университет – Варна. Притежава ОНС „Доктор“ – 2006г, Доцент – 2008г., Професор - 2016г. Проф. Бончева е Републикански консултант към МЗ по клинична лаборатория от 2013 до 2017г. Експерт – консултант на НЗОК. Изявява многостранни научни интереси – публикации в наши и чужди научни списания, ежегодни участия в български и международни научни форуми. Има богат преподавателски опит.
Прочетете повече...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Д-р Ирина Петрова

 

Д-р Ирина Петрова

*

Има придобита специалност по Клинична лаборатория в Катедра по Клинична Лаборатория и Клинична Имунология, Медицински университет-София през 2008 г.

Работи активно в областта на хемостазата, хематологията, клиничната химия и имунология.

Член на Националното дружество по Клинична лаборатория и на Софийския клон.

 

 

 

 

 

 

 

 

Д-р Наталия Христова

 

Д-р Наталия Христова*

Специализант по Клинична лаборатория

Член на Националното дружество по Клинична лаборатория и на Софийския клон

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Д-р Адриана Лавчева

 

Д-р Адриана Лавчева*

Специализант по Клинична лаборатория

Член на Националното дружество по Клинична лаборатория и на Софийския клон

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Теодора Пенчева

Биолог

 

*

Работи активно в областта на клинична химия и имунология

Член на Националното дружество по Клинична лаборатория и на Софийския клон

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Марина Маринова

Биолог

 

Марина Маринова, биолог

*

Работи активно в областта на клинична химия и имунология

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Йорданка Гоцева

Старши лаборант

 

 

Силвия Антонова

Лаборант

 

1

*

Бакалавър по Управление на здравни грижи

Член на Българската асоциация на професионалистите по здравни грижи (БАПЗГ)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Силвия Георгиева

Лаборант

 

Силвия Георгиева, лаборант*

Бакалавър по Управление на здравни грижи

Член на Българската асоциация на професионалистите по здравни грижи (БАПЗГ)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Маргарита Гърбачева

Лаборант

 

Маргарита Гърлачева, лаборант

Образователна степен бакалавър

Член на Българската асоциация на професионалистите по здравни грижи (БАПЗГ)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Румяна Орозова

Лаборант

 

Румяна Орозова, лаборант*

Образователна степен бакалавър

Член на Българската асоциация на професионалистите по здравни грижи (БАПЗГ)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Илияна Георгиева

Лаборант

 

Илияна Георгиева, лаборант*

Образователна степен бакалавър

Член на Българската асоциация на професионалистите по здравни грижи (БАПЗГ)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Иванка Ласкова

Лаборант

5

*

Образователна степен бакалавър

Работи в Университетска болница "Проф. д-р Александър Чирков" от 2003 г.

Член на Българската асоциация на професионалистите по здравни грижи (БАПЗГ)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Иван Бедрозов

Лаборант

 

 *Иван Бедров, лаборант

Образователна степен бакалавър

Член на Българската асоциация на професионалистите по здравни грижи (БАПЗГ)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лилия Лазова

Лаборант

 

Лилия Лазова, лаборант*

Образователна степен бакалавър

Член на Българската асоциация на професионалистите по здравни грижи (БАПЗГ)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

За контакт

 

Стационарен телефон

 

 

 

 

 

 

 

Телефони:

02/ 9159 776 – Ръководител на лабораторията

 

 02/ 9159 630 – Лаборанти

 02/ 9159 600 – Кабинет за контрол на антикоагулантната терапия