Университетска многопрофилна болница за активно лечение
„Проф. д-р Александър Чирков”

Болницата е основана от Проф. д-р Александър Чирков


Консултативен кабинет по кардиология

 

 4

  Дейност:

 

–   Кардиологични прегледи на пациенти – първични и вторични

–   Ехокардиография

–   Трансезофагеална ефография

–   Кардиологични консултации на хоспитализирани пациенти в клиникитепокардиохирургия, съдова хирургия и кардиология на УМБАЛ „Проф. д-р Александър Чирков“

–   ЕКГ

 

                      Телефони за контакт:

02/ 9159 573                                                   Стационарен телефон

02/ 9159 413

02/ 9159 419

 

 

 

Екип:

Д-р Клавдия Патрикова

Началник Кабинет по кардиология

 

Д-р Клавдия Патрикова

*

Завършва медицина в Медицинска академия, София (1984)

Работи като лекар интернист във Вътрешно отделение и кардиология на Окръжна болница – Благоевград (1984-1989)

Работи като лекар интернист във вътрешно отделение на Първа ОРБ – София (януари 1989 – март 1990)

Работи в Университетска болница „Проф. д-р Александър Чирков“ (от 1990 г. до сега)

Управител на Медицински център „Проф. д-р Александър Чирков“ ЕООД (от 2006 до сега)

Старши асистент към Клиниката по кардиология на УМБАЛ “Проф. д-р Александър Чирков“ (1995-1999)

Главен асистент към Клиниката по кардиология на УМБАЛ ,,Проф. д-р Александър Чирков” (от април 1999 г. до сега)

Автор и съавтор на повече от 15 научни публикации

*

  Прочетете повече

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Елеонора Лозанова

Медицинска сестрa

 

Мед. сестра Елеонора Лозанова

*

Завършила специалност „Детска медицинска сестра “ в Полувисшия медицински институт „Йорданка Филаретова“(1990)=

Има магистърски диплом по специална педагогика – логопед (СУ “Св. Кл. Охридски“)

Технически секретар е към Дружеството на кардиолозите в България

Работила е като медицинска сестра в Детско кърмаческо отделение на Трета градска болница – София (октомври 1990 – април 1991).

Работила като медицинска сестра в Националната кардиологична болница (юни 21991 – септември 2006)

Медицинска сестра в ДКБ „Проф. д-р Александър Чирков“ (от септември 2006 г. досега)

 

Основни дейности и оттоворности:

–   Работи с електрокардиограф

–   Регистрира пациенти в болничната информационна система (БИС) Изработва официални документи за нуждите на болницата

–   Изработва документи, свързани с работата на отделението на MS Word, MS Exel, MS Power Point.