Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Св. Екатерина”


Консултативен кабинет по кардиология

 

 4

  Дейност:

 

–   Кардиологични прегледи на пациенти – първични и вторични

–   Ехокардиография

–   Трансезофагеална ефография

–   Кардиологични консултации на хоспитализирани пациенти в клиникитепокардиохирургия, съдова хирургия и кардиология на УМБАЛ „Св. Екатерина“

–   ЕКГ

 

                      Телефони за контакт:

02/ 9159 573                                                   Стационарен телефон

02/ 9159 413

02/ 9159 419

 

 

 

Екип:

Д-р Клавдия Патрикова

Началник Кабинет по кардиология

 

Д-р Клавдия Патрикова

*

Завършва медицина в Медицинска академия, София (1984)

Работи като лекар интернист във Вътрешно отделение и кардиология на Окръжна болница – Благоевград (1984-1989)

Работи като лекар интернист във вътрешно отделение на Първа ОРБ – София (януари 1989 – март 1990)

Работи в Университетска болница „Св. Екатерина“ (от 1990 г. до сега)

Управител на Медицински център „Св. Екатерина“ ЕООД (от 2006 до сега)

Старши асистент към Клиниката по кардиология на УМБАЛ “Св. Екатерина“ (1995-1999)

Главен асистент към Клиниката по кардиология на УМБАЛ ,,Св. Екатерина” (от април 1999 г. до сега)

Автор и съавтор на повече от 15 научни публикации

*

  Прочетете повече

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Елеонора Лозанова

Медицинска сестрa

 

Мед. сестра Елеонора Лозанова

*

Завършила специалност „Детска медицинска сестра “ в Полувисшия медицински институт „Йорданка Филаретова“(1990)=

Има магистърски диплом по специална педагогика – логопед (СУ “Св. Кл. Охридски“)

Технически секретар е към Дружеството на кардиолозите в България

Работила е като медицинска сестра в Детско кърмаческо отделение на Трета градска болница – София (октомври 1990 – април 1991).

Работила като медицинска сестра в Националната кардиологична болница (юни 21991 – септември 2006)

Медицинска сестра в ДКБ „Св. Екатерина“ (от септември 2006 г. досега)

 

Основни дейности и оттоворности:

–   Работи с електрокардиограф

–   Регистрира пациенти в болничната информационна система (БИС) Изработва официални документи за нуждите на болницата

–   Изработва документи, свързани с работата на отделението на MS Word, MS Exel, MS Power Point.