Университетска многопрофилна болница за активно лечение
„Проф. д-р Александър Чирков”

Болницата е основана от Проф. д-р Александър Чирков


Консултативен кабинет по кардиохирургия

 д

Дейност:

 

 –   Прегледи – първични и контролни

–   Ехография – TTE и ТЕЕ

–   ЕКГ

–   Разчитане на резултати от Холтер-Електрокардиограма (ЕКГ), ВЕТ (Велоергометрия)

–   Прием на пациенти за сърдечна хирургия

 

 

 

                      Телeфони за контакт:

02/  9159 413     Стационарен телефон

02/ 9159 419

 

 

 

 

 

Екип:

Д-р Таня Калинова

Ръководител на Консултативния кабинет по кардиохирургия

Началник на Отделението по интензивно лечение на ССУ и контрол върху критични нарушения на хемодинамиката

 

Д-р Тоня Калинова

 

Завършила медицина във ВМИ – Стара Загора

Специализация по сърдечно-съдова патология (AFSA) – Версайски университет, Франция

 

Специалности: 

–   Вътрешни болести – Тракийски университет, Ст. Загора

–   Кардиология – Медицински университет – София

 

Чужди езици: 

–   Английски

–   Френски

–   Руски

 

Прочетете повече

 

 

 

Таня Делева

Медицинска сестра

 

Мед- сестра Таня Делева