Университетска многопрофилна болница за активно лечение
„Проф. д-р Александър Чирков”

Болницата е основана от Проф. д-р Александър Чирков


Консултативен кабинет по ултразвукова и доплер диагностика

Ултразвукова диагностикя

 

 

Дейност:

  • –   Електрокардиография
  • –   Трансторакална 2D и 3D Ехокардиография
  • –   Трансезофагеална 2D и 3D Ехокардиография
  • –   Тъканен Доплер, Трансторакална и Трансезофагеална Ехокардиография

 

 

                     Телефони за контакт:

02/ 9159 413             Стационарен телефон

02/ 9159 419

 

 

 

 

 

Екип:

Д-р Свилена Гадева

Началник Консултативен кабинет по ултразвукова и доплер диагностика

 

Д-р Свилена Гядева

 

Завършила е медицина през 1985 г. в Хумболдт Университет, Шарите, Берлин, Германия.

От 1989 г. – асистент в УМБАЛ „Проф. д-р Александър Чирков“.

За периода 2004-2005 г. е началник на Диагностично-Консултативния блок в УМБАЛ “Проф. д-р Александър Чирков”, а от 2011 г. е началник Отделение по неинвазивна кардиология в същата болница.

 

Специалности:

–   Вътрешни болести (1994 г.)

–   Кардиология (1996 г.)

–   Притежава сертификат за ВСД – Ехография – базисно и експертно ниво.

 

Прочетете повече

 

 

 

 

Кирилка Христова

Медицинска сестра

Мед. сестра Кирилка Христова