Университетска многопрофилна болница за активно лечение
„Проф. д-р Александър Чирков”

Болницата е основана от Проф. д-р Александър Чирков


Консултативен кабинет по функционална диагностика

1

 

 

Дейност:

 

–   Велоергометрия – диагностича и оценъчна (на пациенти след Селективна коронарна ангиография (СКАГ) и след стентиране)

–   Работна ергономична проба (Тредмил тест)

–   Холтери EKГ (24-часов запис)

–   Холтери артериално налягане (24-часов запис)

 

 

                     Телeфони за контакт:

 

02/ 9159 413                   Стационарен телефон

02/ 9159 419

 

 

 

 

 

 

 

Екип:

 Д-р Таня Христова

Д-р Таня Христова

 *

Завършила е Медицинския университет – София (2012)

Специалност: Здравен мениджмънт (УНСС, 2015)

Специализант по кардиология в УМБАЛ „Проф. д-р Александър Чирков“ (от 2014)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*

 

 

Д-р Емине Салим

 

 

Красимира Маринова

Медицинска  сестра

12