Университетска многопрофилна болница за активно лечение
„Проф. д-р Александър Чирков”

Болницата е основана от Проф. д-р Александър Чирков


Консултативен кабинет по електрокардиостимулация

з

1`Екипът консултира, диагностицира и лекува пациенти с ритъмно-проводни нарушения.

Дейност:

–   ЕКГ

–   ЕКГ – Холтер

–   Телеметричен контрол на всички видове модели електрокардиостимулатори

–   Консултативни прегледи

–   Тестване на параметрите на дефибрилация при пациенти, носители на ICD

–   Тестване на параметрите на дефибрилация, на стимулация и контрол на лява камера, дясна камера и дясно предсърдие при пациенти, носители на  CRT-P, СRT-D

                      Телефони за контакт:

02/ 9159 612                                  Стационарен телефон

02/ 9159 724

02/ 9159 777

Електронна поща:

s iovev@uhsek.com

Екип:

Проф. д-р Светослав Йовев, дм

Завеждащ Консултативен кабинет по електрокардиостимулация

 

Д-р Светослав Йовев

*

Завършил е Медицинския Университет – София: магистър-лекар (1988)

Специалности:

–   Вътрешни болести (МУ– София, 1995)

–   Кардиология (МУ – София, 2003)

Допълнително обучение:

–   Притежава сертификат за високоспециализирана дейност по Инвазивна кардиология (МУ – София, 2003)

–   Притежава свидетелство „Трансторакална Ехокардиография“ (2010)

–   Притежава сертификат за високоспециализирана дейност  по Кардиостимулация – базово и

експертно ниво (МУ – София, 2013)

–   Притежава сертификат за в исокоспециализирана дейност  по инвазивна Електрофизиология  –

базово и експертно ниво (МУ – София, 2014)

Прочетете повече

Д-р Тони Златанов

Д-р Тони Златанов

Завършил е медицина в Медицинския Университет – Стара Загора (2011)

Специализирал Кардиостимулация и Електростимулация към Катедрата по кардиология в МУ – София и  УМБАЛ „Проф. д-р Александър Чирков“ – София (2012 – май 2016 ) 

Основни дейности и отговорности:

Имплантиране на устройства за кардиостимулация.

Член на Българския лекарски съюз (БЛС) и на Сдружението по Кардиостимулация и Електрофизиология (ССКЕ) в България.

Д-р Александра Минчева

Специализант

Д-р Александра Минчева

 

 

Петя Митова

Медицинска сестра

Петя Митова, мед. сестра*

Има диплом за акушерка (Медицинска академия, 1999)

Преминава курсове за повишаване на квалификацията

Работи в Първа специализирана АГ болница „Св. София“ (2000 – 2003)

Работи в Университетска болница „Проф. д-р Александър Чирков“, Сектор по електрокардиостимулация от ноември 2003

Нацка Велинова

Медицинска сестра

Нацка Велинова, мед. сестра

*

Работи в Университетска болница „Проф. д-р Александър Чирков“ (от 1985 до сега)

Операционна сестра (1985 – 2003)

Старша сестра на Операционния блок (1992 – 1995)

Взима активно участие при разкриването на стерилизационна и пералня в Клиниката по кардиохирургия (2005)

Работи в Сектора по електрокардиостимулация (от 2013)

Ива Караджова

Медицинска сестра

*

Завършила Медицински колеж в София и специалност „Мениджмънт на социалните дейности и системи“ в СУ „Св. Кл. Охридски“.

Работила е 14 г. като медицинска сестра в Университетска болница La Sapienca в Рим  (в Детска хематология, Отделение за бърза помощ към Хематологията, Отделение по коремна хирургия).

Членува в Българската асоциация на специалистите по здравни грижи (БАСЗГ) и Синдиката на медицинските сестри в Италия (IPASV).

 

 *