Университетска многопрофилна болница за активно лечение
„Проф. д-р Александър Чирков”

Болницата е основана от Проф. д-р Александър Чирков*

1

*

Ранната диагностика е много важна. Колкото по-рано се открие едно сърдечно заболяване, толкова по-лесно и по-пълноценно се лекува. Затова пациентът трябва да потърси специалист кардиолог още при първите симптоми.

Добре е личните лекари да насочват хората към кардиолог дори и само при наличие на основните рискови фактори за исхемичната болест на сърцето :

–   Артериална хипертония

–   Захарен диабет

–   Дислипидемия

–   Наднормено тегло

–   Тютюнопушене и др.

 

Изключително важни са профилактичните прегледи при мъже над 40 години и жени над 45 години. Така навреме може да се открие исхемична болест на сърцето, както и да се предотврати инфаркт на миокарда или инсулт.

*

Микробиологична лаборатория

 

Микробиологична лаборатория

Микробиологичната диагностика, която се извършва в лабораторията, има за цел да осигури адекватно и ефективно антибиотично лечение на инфекции в различни органи и системи на човешкия организъм, и по-специално на инфекциите на сърдечно-съдовата система.

Лабораторията разполага със съвременни методи и апаратура за изолиране на микробните причинители и установяване на тяхната чувствителност към антибактериални средства за лечение. Лекарите микробиолози предоставят в резултата клинико-микробиологична оценка, свързана с изолирания причинител, която помага в избора на препарати за лечение.

Специалистите по микробиология участват ежедневно в лекарските визитации и обсъждания за взимане на решения, свързани с най-подходящото антибиотично лечение/профилактика. С цел да се избегне ненужното и небезобидно въздействие на антибиотиците, в болницата има изработена и внедрена антибиотична политика, която осигурява правилното използване на тези лекарствени средства в съответствие с принципите на добрата медицинска практика и международните стандарти.

В лабораторията се прави строго проследяване, отчет и анализ на появилите се вътреболнични инфекции. Благодарение на перфектната организация те са сведени до минимум.  Тук се пази електронна база данни за скрининг на MRSA наследство. По този начин, ако пациент е бил носител на микроорганизъм, причиняващ вътреболничен взрив, и постъпи пак в болницата, системата веднага сигнализира.

Всяка година лабораторията се сертифицира за оценка на качеството на извършваната диагностична дейност.

 

Мисробиология

 

 

 

Микролаборатория

 

 

Дейност

Сърдечно-съдова система:

 • Хемокултура "Бактек"
 • Хемокултура "Бактек" педиатрична
 • Хемокултура "Бактек" за микози
 • Сърдечна клапа
 • Перикард
 • Тромб/Коагулум
 • Съдови протези
 • Интравазални катетри

 

Дихателна система:

 • Гърлен секрет
 • Секрет от нос
 • Секрети от синуси
 • Секрет от уста
 • Други материали от ГДП
 • Храчка
 • Трахеален секрет, аспират
 • Трахеална канюла/тръба
 • Интубационна тр./Трехеостомна обтривка
 • Бронхиален секрет/бронхоалвеоларен лаваж
 • Перкутаннa биопсия
 • Трахеален/аспирационен катетър
 • Други ДДП

 

Урогенитална система:

 • Урина микционна
 • Урина катетърна
 • Урина пункционна
 • Уретрален секрет
 • Вагинален секрет
 • Цервикален секрет
 • Простатен експримат
 • Сперма (еякулат)
 • Други генитални материали
 • Проба от уретрален катетър

 

Кожа и подкожие:

 • Раневи секрет
 • Некротична рана
 • Секрет от медиастинум
 • Други материали от рана
 • Оперативна рана – секрет, гной
 • Секрет от кожа/подкожие
 • Секрет/гной от пустула/фурункул
 • Секрет от фистула
 • Секрет от ухо
 • Секрет от око

 

Пунктати и биопсични материали:

 • Плеврален дрен
 • Медиастинален дрен
 • Торакален дрен
 • Други дренажи
 • Перитонеален дрен
 • Плеврален пунктат/щил
 • Перикарден пунктат/щил
 • Коремен/перитонеален пунктат/щил
 • Пунктат от абсцес
 • Други пунктати
 • Материал от стернум
 • Друг биопсичен материал

 

Храносмилателна система:

 • Стомашно съдържимо
 • Жлъчка
 • Фекална проба диагностично (Салмонела, Шигела, Е. коли, Кандида и др.)
 • Други материали от храносмилателната система
 • Ликвор
 • Скринингово изследване на носен секрет и кожни гънки за носителство на МРСА

 


Медицински екип

Д-р Вера Табакова

Началник Лаборатория по клинична микробиология и болнична хигиена

                  

Д-р Вера Табакова

 

Завършила е медицина в Медицинска академия – София

Специалности: 

–   Медицинска микробиология

–   Обща хигиена

 Специализации:

–   Erasmus Medical Center (Dijkzigt), Rotterdam, Холандия

–   MSU, Lancing, USA

 

Прочетете повече

 

 

 

 

 

 

Д-р Биляна Христова

Д-р Биляна Христова

Завършила е медицина в Медицинския Университет -София (1998 г.)

Работила е 9 месеца в спешна медицинска помощ в град Костенец; 3 години в Центъра по трансфузионна хематология.

От 2004 г работи в УМБАЛ „Проф. д-р Александър Чирков“.

Придобита специалност „Микробиология“ (2011 г.).

Член е на БЛС и Българската асоциация на микробиолозите.

 

 

 

 

Боряна Славкова

Биолог

Боряна Славкова, микробиолог

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Карола Деянова

Старши медицински лаборант

Карола Деянова, старши лаборант

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Светлана Вълкова

Медицински лаборант

Светлана Вълкова, мед. лаборант

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Албена Найденова

Медицински лаборант

 

За контакт

 

Стационарен телефонТелефон.:

02/ 9159 651

 

 

Електронна поща:

microbiology@ushek.com