Университетска многопрофилна болница за активно лечение
„Проф. д-р Александър Чирков”

Болницата е основана от Проф. д-р Александър Чирков*

1

*

Ранната диагностика е много важна. Колкото по-рано се открие едно сърдечно заболяване, толкова по-лесно и по-пълноценно се лекува. Затова пациентът трябва да потърси специалист кардиолог още при първите симптоми.

Добре е личните лекари да насочват хората към кардиолог дори и само при наличие на основните рискови фактори за исхемичната болест на сърцето :

–   Артериална хипертония

–   Захарен диабет

–   Дислипидемия

–   Наднормено тегло

–   Тютюнопушене и др.

 

Изключително важни са профилактичните прегледи при мъже над 40 години и жени над 45 години. Така навреме може да се открие исхемична болест на сърцето, както и да се предотврати инфаркт на миокарда или инсулт.

*

Отделение по обща и клинична патология

*Lab_12*

Дейност

 

Биопсична диагностика:

  • Eдинствено тук се прави диагностика на ендомиокардни посттрансплантационни биопсии за стадиране на реакция на отхвърляне
  • Съдова биопсична диагностика
  • Гастроентерологична диагностика
  • Конвенционални хирургични биопсии

 

  • Цитологична диагностика
  • Интраоперативна (гефрирна) диагностика
  • Аутопсионна дейност

Медицински екип

 

Доц. д-р Веселина Ценова-Съйнова

Началник Отделение по обща и клинична патология

 

1Завършва  медицина във ВМИ – София (1975)

Придобива специалност по патологична анатомия (1979)

Аспирант и редовен аспирант при Катедра по Патологична анатомия база 2 на МА – София (УМБАЛ „Царица Йоанна” – ИСУЛ, 1980-1983)

Старши асистент при Катедра по Патологична анатомия база 2 на МА – София (УМБАЛ „Царица Йоанна” – ИСУЛ, 1988)

Главен асистент при Катедра по Патологична анатомия база 2 на МА – София (УМБАЛ „Царица Йоанна” – ИСУЛ, 1992)

Главен административен асистент в  ДУБ „Царица Йоанна“, началник на Отделението по патологична анатомия на база в УМБАЛ “Царица Йоанна“ (2004)

Редовен доцент по Обща и клинична патология и цитопатология към Катедрата по обща и клинична патология на МФ към МУ – София (2005)

Ръководител на Клиника „Клинична патология”  в Специализирана болница за активно лечение по онкология ЕАД – София (2012)

Началник на Отделението по обща и клинична патология към УМБАЛ „Проф. д-р Александър Чирков“ – София (от август 2014 г.).

Прочетете повече

 

Доц. д-р Тодор Тодоров

Доц. Тодор Тодоров

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Иванка Дончева

Медицински лаборант

 

 

Весел Изворски

Хистологичен лаборант


 

За контакт

 

Стационарен телефонТелефони:

02/ 9159 465 (лекари)

02/ 9159 466 (лаборатория)

 

Електронна поща:

vsainova@uhsek.com