Университетска многопрофилна болница за активно лечение
„Проф. д-р Александър Чирков”

Болницата е основана от Проф. д-р Александър Чирков 81-1[1]Клиниката по кардиология е водеща в лечението на сърдечно-съдови заболявания в страната и пионер при въвеждането на нови методики в инвазивната кардиология. Тук се извършва пълният обем на всички съвременни диагностични и терапевтични процедури на сърдечно-съдовата система. Към всеки болен се прилага индивидуален подход като се вземат предвид придружаващите заболявания, конкретното състояние, специфичните нужди и семейната среда.

Работата в екип спомага за вземане на правилни решения при диагностиката и терапията, като се разчита на активното съдействие на неделима част пациента.
Клиниката осъществява 24 часа 7 дни в седмицата за диагностика и лечение на всички кардиологични заболявания. Работи по договор с НЗОК и предлага безплатно лечение на здравноосигурените пациенти.

Клиниката е с утвърден опит и традиции в обучението на кадри в съвременната кардиология. Нейни възпитаници са специалисти, работещи в други водещи кардиологични центрове в страната.

Клиниката има два приемни кабинета за прием на планови и спешни пациенти със ССЗ за болнично лечение с ръководители д-р Надежда Найденова и д-р Христина Варналийска.

Към клиниката по кардиология има 7 отделения – Отделение по кардиология, Отделение по неинвазивна кардиология, Отделение по интензивно лечение на сърдечно-съдови усложнения, Отделение по инвазивна кардиология, Отделение за кардиостимулация, имплантация на кардиовертер дефибрилатори и ресинфронизиращо лечение, Отделение за лечение на вродени сърдечни малформации и Отделение за долекуване на пациенти със сърце.

*

Прочетете повече            

                                        

Продължете надолу за да видите информация за избраното отделение

 

За контакт:

                      Телефон на дежурен кардиолог:

02/ 9159 710                                                                         Стационарен телефон

Телефони за записване:                                  

0800 40 909 (за цялата страна)

02/ 9159 413

02/ 9159 419

 

Проф. д-р Диана Трендафилова

Началник Клиника по кардиология

 

Проф. д-р Диана Трендафилова

Завършва медицина в Медицинска Академия – София (1983)

Получава научна степен „Доктор” (2009)

Става Доцент към Клиника по кардиология (2011)

Става Професор по кардиология (март 2016)

Проф. д-р Диана Трендафилова е с богат опит в коронарно, каротидно и периферно стентиране, имплантация на ендопротези на аортата.

Участвала във въвеждането на транскатетърното клапно протезиране на аортна клапа, ротаблация, имплантиране на стволови клетки, септалната аблация.

Специалности:

– Вътрешни болести (1991)

– Кардиология (1994)

 

Прочетете повече

 

Проф. д-р Юлия Джоргова

Началник отделение по кардиология

 

Проф. д-р Юлия Джоргова

*

Проф. д-р Юлия Джоргова е сред основателите на Университетска болница „Проф. д-р Александър Чирков“ – София и един от доайените на инвазивната кардиология в България.

От 2002 г. до 2006 г. е председател на Дружеството на кардиолозите в България.

От 2002 г. до 2005 г. е председател на Дружеството по интервенционална кардиология в България.

Национален Ръководител на Европейския Проект „Stent for Life“.

Републикански консултант по кардиология.

Има множество публикации и участия в международни форуми.

 

Прочетете повече

 

Иванка Желева

Старша медицинска сестра

 

Иванка Желева, старша сестра

*

Завършила е специалност „Акушерка“ – Медицински колеж – София (2003)

Бакалавър по специалност „Управление на здравните грижи“ – Медицински университет – Пловдив (2008)

Магистър по специалност „Управление на здравните грижи“ – Медицински университет – Пловдив (2009)

Специализирала в клиники във Фрайбург, Германия и в Амстердам, Холандия

 

 

 

 

 

*

Отделение по кардиология

1b-1024x1017[1]Отделение по кардиология 1-18[1]

Дейност

 • Прием за диагностика, лечение и наблюдение на пациенти със ССЗ.
 • Хоспитализация – запознаване и подписване на информирано съгласие за болничен  престой и лечение на пациента
 • Физикален преглед
 • Поставяне на периферeн източник
 • Изследване на необходимата гама лабораторни изследвания
 • Рентгенография при необходимост
 • ЕКГ монитор при необходимост
 • Уретрален катетър при необходимост
 • Подготовка на пункционни места за сърдечна катетеризация
 • Медикаментозно лечение
 • Наблюдение след сърдечна  катетеризация и/или интервенционална процедура
 • Раздвижване и рехабилитация
 • Дехоспитализация

Медицински екип

 

 Проф. д-р Диана Трендафилова – MD, PhD, FESC

Началник Отделение по кардиология

 

Проф. д-р Диана Трендафилова*

Завършила медицина в Медицинска Академия – София (1983)

Научна степен „Доктор” (2009)

Доцент към клиника по кардиология (2011)

Професор по кардиология (март 2016)

 

 Специалности:

–   Вътрешни болести (1991)

–   Кардиология (1994)

 

Прочетете повече

 

 

 

 

 

 

 

 

Д-р Станислав Иванов

 

Д-р Станислав Иванов*

Специалност:

–   Кардиология

 

Допълнително обучение:

–   Притежава сертификат за ВСД – Инвазивна кардиология

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Д-р Пламен Кръстев

 

Д-р Пламен Кръстев

 

Лекар с опит в областта на неинвазивната кардиология, инвазивната диагностика и интервенционално лечение на ССЗ.

Специалност:

–   Кардиология

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Д-р Ива Димитрова

 

1 - Copy

 

Специалност:

–   Кардиология

 

Допълнително обучение:

–   Притежава сертификат за ВСД – Инвазивна кардиология

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Д-р Димитър Димитров

 

Д-р Димитър Димитров

 

Лекар с опит в областта на неинвазивната кардиология и придобити умения в областта на инвазивната диагностика и интервенционално лечение на ССЗ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Д-р Жерар Шабани

Д-р Жерар Шабани

Специалност:

–   Кардиология

 

Допълнително обучение:

–   Притежава сертификат за ВСД – Инвазивна кардиология

 

Клинични умения в областта на ТЕЕ и КХГ

 

 

 

 

 

 

 

 Д-р Владислав Пакеров

 

Д-р Владислав Пакеров

*

Специалности:

–   Вътрешни болести

–   Кардиология

Допълнително обучение:

– Притежава сертификат за ВСД –Инвазивна кардиология

Членство в професионални организации и дружества:

–   Член на Българския лекарски съюз (БЛС)

–   Член на Дружеството по интервенционална кардиология

–   Член на Европейското дружество по кардиология (ESC)

 

 

 

 

 

 

Д-р Пейо Симеонов

 

Д-р Пейо Симеонов

*

Лекар с богат опит в областта на ендопротезиране на аортата, каротидно и периферно стентиране, транскатетърно аортно клапно протезиране.

 

 Специалности:

–   Кардиология

–   Вътрешни болести

 

Допълнително обучение:

–   Притежава сертификат за ВСД – Инвазивна кардиология

 

 

Медицински сестри:

Галина Войнова

Ирена Колева

Мартина Нинова

Зорница Стоянова

Галя Спасова

Петя Тренова

Невена Тодорова

Весела Кръстева

За контакт

 

 

Стационарен телефонТелефони:     

02/ 9159 539

02/ 9159 559