Университетска многопрофилна болница за активно лечение
„Проф. д-р Александър Чирков”

Болницата е основана от Проф. д-р Александър Чирков 81-1[1]Клиниката по кардиология е водеща в лечението на сърдечно-съдови заболявания в страната и пионер при въвеждането на нови методики в инвазивната кардиология. Тук се извършва пълният обем на всички съвременни диагностични и терапевтични процедури на сърдечно-съдовата система. Към всеки болен се прилага индивидуален подход като се вземат предвид придружаващите заболявания, конкретното състояние, специфичните нужди и семейната среда.

Работата в екип спомага за вземане на правилни решения при диагностиката и терапията, като се разчита на активното съдействие на неделима част пациента.
Клиниката осъществява 24 часа 7 дни в седмицата за диагностика и лечение на всички кардиологични заболявания. Работи по договор с НЗОК и предлага безплатно лечение на здравноосигурените пациенти.

Клиниката е с утвърден опит и традиции в обучението на кадри в съвременната кардиология. Нейни възпитаници са специалисти, работещи в други водещи кардиологични центрове в страната.

Клиниката има два приемни кабинета за прием на планови и спешни пациенти със ССЗ за болнично лечение с ръководители д-р Надежда Найденова и д-р Христина Варналийска.

Към клиниката по кардиология има 7 отделения – Отделение по кардиология, Отделение по неинвазивна кардиология, Отделение по интензивно лечение на сърдечно-съдови усложнения, Отделение по инвазивна кардиология, Отделение за кардиостимулация, имплантация на кардиовертер дефибрилатори и ресинфронизиращо лечение, Отделение за лечение на вродени сърдечни малформации и Отделение за долекуване на пациенти със сърце.

*

Прочетете повече            

                                        

Продължете надолу за да видите информация за избраното отделение

 

За контакт:

                      Телефон на дежурен кардиолог:

02/ 9159 710                                                                         Стационарен телефон

Телефони за записване:                                  

0800 40 909 (за цялата страна)

02/ 9159 413

02/ 9159 419

 

Проф. д-р Диана Трендафилова

Началник Клиника по кардиология

 

Проф. д-р Диана Трендафилова

Завършва медицина в Медицинска Академия – София (1983)

Получава научна степен „Доктор” (2009)

Става Доцент към Клиника по кардиология (2011)

Става Професор по кардиология (март 2016)

Проф. д-р Диана Трендафилова е с богат опит в коронарно, каротидно и периферно стентиране, имплантация на ендопротези на аортата.

Участвала във въвеждането на транскатетърното клапно протезиране на аортна клапа, ротаблация, имплантиране на стволови клетки, септалната аблация.

Специалности:

– Вътрешни болести (1991)

– Кардиология (1994)

 

Прочетете повече

 

Проф. д-р Юлия Джоргова

Началник отделение по кардиология

 

Проф. д-р Юлия Джоргова

*

Проф. д-р Юлия Джоргова е сред основателите на Университетска болница „Проф. д-р Александър Чирков“ – София и един от доайените на инвазивната кардиология в България.

От 2002 г. до 2006 г. е председател на Дружеството на кардиолозите в България.

От 2002 г. до 2005 г. е председател на Дружеството по интервенционална кардиология в България.

Национален Ръководител на Европейския Проект „Stent for Life“.

Републикански консултант по кардиология.

Има множество публикации и участия в международни форуми.

 

Прочетете повече

 

Иванка Желева

Старша медицинска сестра

 

Иванка Желева, старша сестра

*

Завършила е специалност „Акушерка“ – Медицински колеж – София (2003)

Бакалавър по специалност „Управление на здравните грижи“ – Медицински университет – Пловдив (2008)

Магистър по специалност „Управление на здравните грижи“ – Медицински университет – Пловдив (2009)

Специализирала в клиники във Фрайбург, Германия и в Амстердам, Холандия

 

 

 

 

 

*

Отделение за лечение на вродени сърдечни малформации

 

Лекар държи модел на сърце

Дейност

 

  • Ехокардиографска диагностика на вродени сърдечни малформации при деца и възрастни
  • ЕКГ
  • Холтер-ЕКГ
  • Холтер-АН при деца и възрастни
  • Консервативно, предоперативно и следоперативно лечение на вродени и придобити сърдечни малформации
  • Инвазивна диагностика (сърдечна катетеризация) при вродени сърдечни малформации при деца и възрастни

 

В отделението се извършва още:

  • Проследяване и лечение на бременни със сърдечни заболявания
  • Лечение на пациенти с терминална сърдечна недостатъчност
  • Преценка за включване в Чакаща листа за сърдечна и белодробна трансплантация
  • Лечение на пациенти след сърдечна трансплантация

 

 


Медицински екип

Доц. д-р Пенчо Кратунков, дм, FSCAI

Началник Отделение за лечение на вродени сърдечни малформации

 

Доц. д-р Пенчо Кратунков

 

Утвърден специалист в областта на Детската Кардиологията и Вродените сърдечни малформации

Доцент в Клиниката по кардиология

Научна и образователна степен „Доктор” (2012 ) 

 

Специалности:

–   Педиатрия

–   Детска Кардиология

 

Допълнително обучение:

–   Притежава сертификат за ЕхоКГ

–   Притежава сертификат за Холтер ЕКГ

–   Притежава сертификат на ВСД – Инвазивна Кардиология

 

Прочети повече

 

 

 

 

Д-р Незабравка Чилингирова

 

Д-р Незабравка Чилингирова

*

Завършила е медицина в Медицински Университет – София (1993)

Започва работа в Отделението по Кардиология на УМБАЛ „Проф. д-р Александър Чирков” веднага след дипломирането си (1993)

 

Специалности:

–   Педиатрия (2001)

–   Детска Кардиология (2009)

 

Допълнително обучение:

–   Притежава сертификат за ВСД – Инвазивна кардиология (2011)

 

Прочетете повече

 

 

За контакт

 

Стационарен телефонТелeфони:

02/ 9159 616

02/ 9159 617

 

 

Електронна поща:

pkratunkov@uhsek.com

nchilingirova@uhsek.com