Университетска многопрофилна болница за активно лечение
„Проф. д-р Александър Чирков”

Болницата е основана от Проф. д-р Александър Чирков 81-1[1]Клиниката по кардиология е водеща в лечението на сърдечно-съдови заболявания в страната и пионер при въвеждането на нови методики в инвазивната кардиология. Тук се извършва пълният обем на всички съвременни диагностични и терапевтични процедури на сърдечно-съдовата система. Към всеки болен се прилага индивидуален подход като се вземат предвид придружаващите заболявания, конкретното състояние, специфичните нужди и семейната среда.

Работата в екип спомага за вземане на правилни решения при диагностиката и терапията, като се разчита на активното съдействие на неделима част пациента.
Клиниката осъществява 24 часа 7 дни в седмицата за диагностика и лечение на всички кардиологични заболявания. Работи по договор с НЗОК и предлага безплатно лечение на здравноосигурените пациенти.

Клиниката е с утвърден опит и традиции в обучението на кадри в съвременната кардиология. Нейни възпитаници са специалисти, работещи в други водещи кардиологични центрове в страната.

Клиниката има два приемни кабинета за прием на планови и спешни пациенти със ССЗ за болнично лечение с ръководители д-р Надежда Найденова и д-р Христина Варналийска.

Към клиниката по кардиология има 7 отделения – Отделение по кардиология, Отделение по неинвазивна кардиология, Отделение по интензивно лечение на сърдечно-съдови усложнения, Отделение по инвазивна кардиология, Отделение за кардиостимулация, имплантация на кардиовертер дефибрилатори и ресинфронизиращо лечение, Отделение за лечение на вродени сърдечни малформации и Отделение за долекуване на пациенти със сърце.

*

Прочетете повече            

                                        

Продължете надолу за да видите информация за избраното отделение

За контакт:

                      Телефон на дежурен кардиолог:

02/ 9159 710                                                                         Стационарен телефон

Телефони за записване:                                  

0700 12 131 (за цялата страна)

02/ 9159 413

02/ 9159 419

Проф. д-р Светослав Йовев

И. Д. Началник Клиника по кардиология

Завършва медицина в  Медицински Университет – София (1988)

Специалности:

–   Вътрешни болести (МУ– София, 1995)

–   Кардиология (МУ – София, 2003)

Допълнително обучение:

–  Притежава сертификат  за ВСД по Инвазивна кардиология (МУ – София, 2003)

–   Притежава свидетелство „Трансторакална Ехокардиография“ (2010)

–   Притежава сертификат за ВСД  по Кардиостимулация – базово и

експертно ниво (МУ – София, 2013)

–   Притежава сертификат за ВСД  по Инвазивна Електрофизиология  –

базово и експертно ниво (МУ – София, 2014)

Специализации:

–   Германия (2000)

–   Италия (2006)

Чужди езици:

–   Английски език

–   Руски език

Проф. д-р Юлия Джоргова

Началник отделение по кардиология

Проф. д-р Юлия Джоргова

*

Проф. д-р Юлия Джоргова е сред основателите на Университетска болница „Проф. д-р Александър Чирков“ – София и един от доайените на инвазивната кардиология в България.

От 2002 г. до 2006 г. е председател на Дружеството на кардиолозите в България.

От 2002 г. до 2005 г. е председател на Дружеството по интервенционална кардиология в България.

Национален Ръководител на Европейския Проект „Stent for Life“.

Републикански консултант по кардиология.

Има множество публикации и участия в международни форуми.

Прочетете повече

Иванка Желева

Старша медицинска сестра

Иванка Желева, старша сестра

*

Завършила е специалност „Акушерка“ – Медицински колеж – София (2003)

Бакалавър по специалност „Управление на здравните грижи“ – Медицински университет – Пловдив (2008)

Магистър по специалност „Управление на здравните грижи“ – Медицински университет – Пловдив (2009)

Специализирала в клиники във Фрайбург, Германия и в Амстердам, Холандия

*

Отделение по неинвазивна кардиология

Транезофагеална ехокардиография

Дейност

 

 • Електрокардиография
 • Трансторакална 2D и 3D Ехокардиография
 • Трансезофагеална 2D и 3D Ехокардиография
 • Контрастна Ехография
 • Тъканен Доплер
 • Трансторакална и Трансезофагеална Ехокардиография
 • Стресехокардиография
 • Доплер на съдове
 • ЕКГ стрес-тест
 • 24-часов ЕКГ- Холтер
 • 24-часов Холтер за артериално налягане
 • Функционално изследване на дишането

 


Медицински екип

 

Д-р Свилена Гадева

Началник Отделение по неинвазивна кардиология

 

Д-р Свилена Гядева

 

Завършила е медицина през 1985 г. в Хумболт Университет, Шарите, Берлин, Германия.

От 1989 г. – асистент в УМБАЛ „Проф. д-р Александър Чирков“.

За периода 2004 – 2005 г. е началник на Диагностично-Консултативния блок в Университетска болница  “Проф. д-р Александър Чирков” – София, а от 2011 г. е началник Отделение по неинвазивна кардиология в същата болница.

Специалности:

–   Вътрешни болести (1994)

–    Кардиология (1996).

Допълнително обучение:

–   Притежава сертификат за ВСД – Ехография – базисно и експертно ниво.

 

Прочетете повече

 

 

 

 

Д-р Таня Христова

Лекар с опит в областта на неинвазивната кардиология и придобити умения в областта на инвазивната диагностика и интервенционално лечение на ССЗ.

 

Д-р Надeжда Найденова

 

 

За контакт

 

 

Телефони: 

02/ 9159 435

02/ 9159 409

02/ 9159 413Стационарен телефон

02/ 9159 419