Университетска многопрофилна болница за активно лечение
„Проф. д-р Александър Чирков”

Болницата е основана от Проф. д-р Александър Чирков 81-1[1]Клиниката по кардиология е водеща в лечението на сърдечно-съдови заболявания в страната и пионер при въвеждането на нови методики в инвазивната кардиология. Тук се извършва пълният обем на всички съвременни диагностични и терапевтични процедури на сърдечно-съдовата система. Към всеки болен се прилага индивидуален подход като се вземат предвид придружаващите заболявания, конкретното състояние, специфичните нужди и семейната среда.

Работата в екип спомага за вземане на правилни решения при диагностиката и терапията, като се разчита на активното съдействие на неделима част пациента.
Клиниката осъществява 24 часа 7 дни в седмицата за диагностика и лечение на всички кардиологични заболявания. Работи по договор с НЗОК и предлага безплатно лечение на здравноосигурените пациенти.

Клиниката е с утвърден опит и традиции в обучението на кадри в съвременната кардиология. Нейни възпитаници са специалисти, работещи в други водещи кардиологични центрове в страната.

Клиниката има два приемни кабинета за прием на планови и спешни пациенти със ССЗ за болнично лечение с ръководители д-р Надежда Найденова и д-р Христина Варналийска.

Към клиниката по кардиология има 7 отделения – Отделение по кардиология, Отделение по неинвазивна кардиология, Отделение по интензивно лечение на сърдечно-съдови усложнения, Отделение по инвазивна кардиология, Отделение за кардиостимулация, имплантация на кардиовертер дефибрилатори и ресинфронизиращо лечение, Отделение за лечение на вродени сърдечни малформации и Отделение за долекуване на пациенти със сърце.

*

Прочетете повече            

                                        

Продължете надолу за да видите информация за избраното отделение

 

За контакт:

                      Телефон на дежурен кардиолог:

02/ 9159 710                                                                         Стационарен телефон

Телефони за записване:                                  

0800 40 909 (за цялата страна)

02/ 9159 413

02/ 9159 419

 

Проф. д-р Диана Трендафилова

Началник Клиника по кардиология

 

Проф. д-р Диана Трендафилова

Завършва медицина в Медицинска Академия – София (1983)

Получава научна степен „Доктор” (2009)

Става Доцент към Клиника по кардиология (2011)

Става Професор по кардиология (март 2016)

Проф. д-р Диана Трендафилова е с богат опит в коронарно, каротидно и периферно стентиране, имплантация на ендопротези на аортата.

Участвала във въвеждането на транскатетърното клапно протезиране на аортна клапа, ротаблация, имплантиране на стволови клетки, септалната аблация.

Специалности:

– Вътрешни болести (1991)

– Кардиология (1994)

 

Прочетете повече

 

Проф. д-р Юлия Джоргова

Началник отделение по кардиология

 

Проф. д-р Юлия Джоргова

*

Проф. д-р Юлия Джоргова е сред основателите на Университетска болница „Проф. д-р Александър Чирков“ – София и един от доайените на инвазивната кардиология в България.

От 2002 г. до 2006 г. е председател на Дружеството на кардиолозите в България.

От 2002 г. до 2005 г. е председател на Дружеството по интервенционална кардиология в България.

Национален Ръководител на Европейския Проект „Stent for Life“.

Републикански консултант по кардиология.

Има множество публикации и участия в международни форуми.

 

Прочетете повече

 

Иванка Желева

Старша медицинска сестра

 

Иванка Желева, старша сестра

*

Завършила е специалност „Акушерка“ – Медицински колеж – София (2003)

Бакалавър по специалност „Управление на здравните грижи“ – Медицински университет – Пловдив (2008)

Магистър по специалност „Управление на здравните грижи“ – Медицински университет – Пловдив (2009)

Специализирала в клиники във Фрайбург, Германия и в Амстердам, Холандия

 

 

 

 

 

*

Отделение за кардиостимулация, имплантиране на кардиовертер-дефибрилатори и ресинхронизиращо лечение

Екипт н Отделението консултира, диагностицира и лекува пациенти с ритъмно-проводни нарушения, като екипът е първия, който въведе и разработи методиката за ресинхронизираща терапия при пациенти със СН, като и имплантация на кардиовертер дефибрилатор.

 

1

Сектор по електрокардиостимулация

В сектора се извършват пълен обем диагностични и терапевтични процедури, хоспитализации и съвременно лечение при всички ритъмно-проводни нарушения в съответствие с наложените в лечебното заведение добри европейски и американски медицински практики. Стаите са оборудвани с всички удобства, необходими за осигуряването на комфорт за пациентите – климатизация, подвижни легла, самостоятелен санитарен възел, ТV и WiFi оборудване, денонощна връзка с медицински персонал, възможност за настаняване в самостоятелни стаи.

Секторът по електрокардиостимулация разполага със собствена зала и е оборудван с цялата съвременна апаратура, необходима за извършването на всички съвременни процедури при лечение на ритъмно-проводните нарушения.

Секторът по електрокардиостимулация е пионер в прилагането на всички съвременни методи за лечение на пациенти със сърдечна недостатъчност. За първи път в България е имплантиран РМ – CRT – Р за лечение на пациент със сърдечна недостатъчност през 2002 г. За първи път в България е имплантиран РМ – CRТ – D за лечение на пациент със сърдечна недостатъчност и тежки ритъмни нарушения в България – 2006 год. За първи път е имплантиран РМ с възможност за домашно проследяване – Home-Monitoring – през 2006 г. За първи път в Югоизточна Европа е имплантиран РМ – Pro – IMR CRT – D през 2013 г. – електрокардиостимулатор за лечение на сърдечна недостатъчност и тежки ритъмни нарушения съвместими с ЯМР.

Екипът има най-голям брой сложни имплантации – СRT – P, CRT – D, ICD в България за последните пет години според единния национален регистър “BG – Pace“, в съответствие с необходимия брой процедури в Европа.

В Сектора по електрокардиостимулация се обучават лекари за придобиване на сертификат по ВСД – базово и експертно ниво.

Дейност

 

 • Електромагнитна карта на лява камера (NOGA)
 • Имплантация на кава филтър
 • Имплантация на временни пейсмейкъри
 • Имплантация на постоянни пейсмейкъри – тип РМ (VVI, VVI – R, VDD, DDD, DDD – R)
 • Имплантация на автоматичен кардиовертер-дефибрилатор – ICD (еднокухинни и двукухинни)
 • Ресинхронизираща терапия – CRT – P
 • Имплантация на ресинхронизираща система за стимулация с кардиовертер дефибрилатор – CRT – D
 • Имплантация на електрокардиостимуратори, които са съвместими с IMR (Ядрено-магнитен резонанс)
 • Имплантация на електрокардиостимулатори с HM (Home Monitoring) с телеметричен контрол на сърдечната дейност на пациента
 • Имплантация на кардиовертер дефибрилатори – ICD (еднокухинни и двукухинни)
 • Имплантация на ресинхронизираща система за стимулация
 • Инструментална експлантация на електроди

*


Медицински екип

 

Д-р Светослав Йовев, дм

Завеждащ Отделение по кардиостимулация, имплантиране на кардио-вертер дефибрилатори и ресинхронизиращо лечение

 

Д-р Светослав Йовев*

Завършил е Медицинския Университет – София: магистър-лекар (1988).

 

Специалности:

–   Вътрешни болести (МУ– София, 1995)

–   Кардиология (МУ – София, 2003)

 

Допълнително обучение:

–   Инвазивна кардиология (МУ – София, 2003)

–   Свидетелство за„Трансторакална Ехокардиография“ (2010)

–   Сертификат за Високоспециализирана дейност по Кардиостимулация – базово и eкспертно ниво (МУ – София, 2013)

– Сертификат за Високоспециализирана дейност  по инвазивна Електрофизиология  – базово и експертно ниво (МУ – София, 2014)

 

Прочетете повече

 

 

                                                                    

 Д-р Тони Златанов


Д-р Тони Златанов*

Завършва медицина в Медицинския Университет – Стара Загора (2011)

Специализира Кардиостимулация и Електростимулация към Катедрата по кардиология в Медицински университет – София и  УМБАЛ „Проф. д-р Александър Чирков“ (2012 – май 2016 )

Основни дейности и отговорности:

–   Имплантиране на устройства за кардиостимулация.

Членство в професионални организации:

–   Член на Българския лекарски съюз (БЛС)

–   Член на Съсловното Сдружение по Кардиостимулация и Електрофизиология в България

 

 

 

 

Д-р Александра Минчева

Специализант

 

Д-р Александра Минчева

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Петя Митова

Медицинска сестра

 

 

Петя Митова, мед. сестра*

Има диплом за акушерка (Медицинска академия, 1999)

Преминава курсове за повишаване на квалификацията

Работи в Първа специализирана АГ болница „Св. София“ (2000 – 2003)

Работи в Университетска болница „Проф. д-р Александър Чирков“, Сектор по електрокардиостимулация от ноември 2003

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Нацка Велинова

Медицинска сестра

 

Нацка Велинова, мед. сестра

*

Работи в Университетска болница „Проф. д-р Александър Чирков“ (от 1985 до сега)

Операционна сестра (1985 – 2003)

Старша сестра на Операционния блок (1992 – 1995)

Взима активно участие при разкриването на стерилизационна и пералня в Клиниката по кардиохирургия (2005)

Работи в Сектора по електрокардиостимулация (от 2013)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ива Караджова

Медицинска сестра

 

*

Завършва Медицински колеж в София и специалност „Мениджмънт на социалните дейности и системи“ в Софийски университет „Св. Кл. Охридски“.

Работи 14 години като медицинска сестра в Университетска болница La Sapienca в Рим  (в Детска хематология, Отделение за бърза помощ към Хематологията, Отделение по коремна хирургия).

Членство в професионални организации:

–   Член на  Българската асоциация на специалистите по здравни грижи (БАСЗГ)

–   Член на Синдиката на медицинските сестри в Италия (IPASV)

*

За контакт

 

Стационарен телефонТелефони:

02/ 9159 612

02/ 9159 724

02/ 9159 777

 

Eлектронна поща:

siovev@uhsek.com