Университетска многопрофилна болница за активно лечение
„Проф. д-р Александър Чирков”

Болницата е основана от Проф. д-р Александър Чирков 81-1[1]Клиниката по кардиология е водеща в лечението на сърдечно-съдови заболявания в страната и пионер при въвеждането на нови методики в инвазивната кардиология. Тук се извършва пълният обем на всички съвременни диагностични и терапевтични процедури на сърдечно-съдовата система. Към всеки болен се прилага индивидуален подход като се вземат предвид придружаващите заболявания, конкретното състояние, специфичните нужди и семейната среда.

Работата в екип спомага за вземане на правилни решения при диагностиката и терапията, като се разчита на активното съдействие на неделима част пациента.
Клиниката осъществява 24 часа 7 дни в седмицата за диагностика и лечение на всички кардиологични заболявания. Работи по договор с НЗОК и предлага безплатно лечение на здравноосигурените пациенти.

Клиниката е с утвърден опит и традиции в обучението на кадри в съвременната кардиология. Нейни възпитаници са специалисти, работещи в други водещи кардиологични центрове в страната.

Клиниката има два приемни кабинета за прием на планови и спешни пациенти със ССЗ за болнично лечение с ръководители д-р Надежда Найденова и д-р Христина Варналийска.

Към клиниката по кардиология има 7 отделения – Отделение по кардиология, Отделение по неинвазивна кардиология, Отделение по интензивно лечение на сърдечно-съдови усложнения, Отделение по инвазивна кардиология, Отделение за кардиостимулация, имплантация на кардиовертер дефибрилатори и ресинфронизиращо лечение, Отделение за лечение на вродени сърдечни малформации и Отделение за долекуване на пациенти със сърце.

*

Прочетете повече            

                                        

Продължете надолу за да видите информация за избраното отделение

 

За контакт:

                      Телефон на дежурен кардиолог:

02/ 9159 710                                                                         Стационарен телефон

Телефони за записване:                                  

0800 40 909 (за цялата страна)

02/ 9159 413

02/ 9159 419

 

Проф. д-р Диана Трендафилова

Началник Клиника по кардиология

 

Проф. д-р Диана Трендафилова

Завършва медицина в Медицинска Академия – София (1983)

Получава научна степен „Доктор” (2009)

Става Доцент към Клиника по кардиология (2011)

Става Професор по кардиология (март 2016)

Проф. д-р Диана Трендафилова е с богат опит в коронарно, каротидно и периферно стентиране, имплантация на ендопротези на аортата.

Участвала във въвеждането на транскатетърното клапно протезиране на аортна клапа, ротаблация, имплантиране на стволови клетки, септалната аблация.

Специалности:

– Вътрешни болести (1991)

– Кардиология (1994)

 

Прочетете повече

 

Проф. д-р Юлия Джоргова

Началник отделение по кардиология

 

Проф. д-р Юлия Джоргова

*

Проф. д-р Юлия Джоргова е сред основателите на Университетска болница „Проф. д-р Александър Чирков“ – София и един от доайените на инвазивната кардиология в България.

От 2002 г. до 2006 г. е председател на Дружеството на кардиолозите в България.

От 2002 г. до 2005 г. е председател на Дружеството по интервенционална кардиология в България.

Национален Ръководител на Европейския Проект „Stent for Life“.

Републикански консултант по кардиология.

Има множество публикации и участия в международни форуми.

 

Прочетете повече

 

Иванка Желева

Старша медицинска сестра

 

Иванка Желева, старша сестра

*

Завършила е специалност „Акушерка“ – Медицински колеж – София (2003)

Бакалавър по специалност „Управление на здравните грижи“ – Медицински университет – Пловдив (2008)

Магистър по специалност „Управление на здравните грижи“ – Медицински университет – Пловдив (2009)

Специализирала в клиники във Фрайбург, Германия и в Амстердам, Холандия

 

 

 

 

 

*

Отделение по инвазивна кардиология

 

 

Инвазивна кардиология, УМБАЛ "Св. Еканерива"

Дейност

 • Коронарна ангиопластика с имплантиране на коронарен стент
 • Тромбаспирация
 • Ротаблация
 • Септална аблация
 • Каротидна ангиопластика с имплантиране на каротиден стент
 • Аногиопластика на венозни графтове и имплантиране на стент
 • Митрална, аортна, пулмонална и трикуспидална валвулопластика
 • Перкутанно аортно клапно протезиране
 • Ендопротезиране на аорта
 • Перкутанно затваряне на вродени дефекти
 • Перикардна пункция
 • Терапевтична емболизация на съдове
 • Имплантация на кава филтър
 • Имплантация на временни и постоянни пейсмейкър
 • Шмплантация ва автоматичен кардиовертер (дефибрилатор)
 • Ресинхронизираща терапия
 • Поставяне нa интрааортен контрапулсатор
 • Интервенционално лечение на БТЕ 

*


Медицински екип

 

Проф. д-р Диана Трендафилова – MD, PhD, FESC

Началник Отделение по инвазивна кардиология

 

*Проф. д-р Диана Трендафилова

Завършила медицина в Медицинска Академия – София (1983)

Научна степен „Доктор” (2009)

Доцент към Клиника по кардиология (2011)

Професор по кардиология (март 2016)

Специалности:

–   Вътрешни болести (1991)

–   Кардиология (1994)

 

Прочетете повече

 

 

 

 

 

Тук работят всички лекари от Клиниката по кардиология, които притежават сертификат за Инвазивна кардиология.

 

Вангелина Вангелова

Старша медицинска сестра

 

Вангелина Вангелова, старша мед. сестра*

Завършва бакалавърска степен за медицинска сестра – Медицински колеж – София (1991)

Магистър по Управление на здравни грижи (Медицински университет – Пловдив, 2010)

 

Клиничен опит:

–   Медицинска сестра в Националната кардиологична болница (юли 1991 – ноември 1998)

–   Медицинска сестра в сектор „Детска реанимация“ на Университетска болница „Проф. д-р Александър Чирков“  (декември 2000 – януари 2002)

–   Старша медицинска сестра в Ангиографски сектор на Университетска болница „Проф. д-р Александър Чирков“ (от януари 2002 до сега)

 

Допълнително обучение:

Сертификат за участие в Балкански медицински конгрес на специалистите по сърдечно-съдова хирургия (март 2010)   

–   Сертификат за участие във Втория Международен медицински конгрес на Югоизточния Европейски медицински форум (септември 2011)

 

 Медицински сестри:

Гергана Гуглева

Елеонора Крекманова

Албена Славейкова-Петкова

Люба Атанасова

Христина Маринова

Катя Ангелова

Георги Иванов

Евгения Ангелова-Панева

Цветомир Бойкин

Анна Ралинска

Яна Славова

 

Рентгенови лаборанти:

Красимир Бичков

Лидия Абуд

Борислав Богданов

Станислав Станишев

Марина Тодорова

За контакт

Стационарен телефон

Телефони:

02/ 9159 413

02/ 9159 419

Дежурен кардиолог:

02/ 9159 710