Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Св. Екатерина” 

Клиниката по Сърдечна хирургия на УМБАЛ „Св. Екатерина“ – София има 24 часа 7 дни в седмицата готовност за извършване на планови и спешни операции. Тук има най-много квалифицирани хирурзи с продължителен и богат опит във всички сфери на сърдечната хирургия.

Клиниката разполага с 4 операционни зали, оборудвани по международните стандарти. Клиниката разполага с 16 легла за предоперативна подготовка и 33 легла за следоперативно лечение на сърдечно болни пациенти.

Предоперативните изследвания се осъществяват от висококвалифицирани инвазивни кардиолози и кардиолози с експертно ниво по ЕхоКГ – ТТЕ, ТЕЕ и 4D.

Основно правило в лечението на пациентите е спазването на принципите на т.н. „Heart team“ – лекарски колегиум, състоящ се от кардиохирург, инвазивен кардиолог и неинвазивен (конвенционален) кардиолог. Това осигурява оптимални решения, които са изцяло в интерес на здравето на болните.

Клиниката се състои от Приемен кабинет, Операционен блок, Отделение за оперативно лечение на придобити сърдечни заболявания Отделение за оперативно лечение на вродени сърдечни малформации.

*

Информация за оперативните дейности

Проф. д-р Димитър Петков

Заместник-директор по лечебната дейност на УМБАЛ „Св. Екатерина“

Началник Клиника по сърдечна хирургия

 

Проф. д-р Димитър Петков

*

Професор по сърдечна хирургия към катедрата по сърдечно-съдова хирургия към Медицински университет – София на база УМБАЛ “Св. Екатерина” (от 2015 г.).

Извършил е над 4300 самостоятелно сърдечни операции в почти всички области на сърдечната хирургия.

Участвал е като асистент в над 7000 операции.

През годините проф. д-р Петков е посещавал и изнасял презентации на редица конгреси, симпозиуми и други научни форми в България и в чужбина (САЩ, Канада, Германия, Индия, Израел, Турция и др.).

Специалности:

–  Обща хирургия (1993)

–  Кардиохирургия (2000)

 

Прочетете повече

 

 

Ирен Миленкова

Главна медицинска сестраМагистър по специалност „Управление на здравните грижи“ от Медицинска академия – гр.София. и магистър по специалност „Здравен мениджмънт и обществено здраве“ от Медицински университет – гр. Пловдив.

Мед.сестра Миленкова започва работа в Университетска МБАЛ „ Св.Екатерина „ ЕАД – гр.София през 2012 г., като преди това работи като Главна мед.сестра на Университетска МБАЛ „ Св.Георги „ ЕАД – гр.Пловдив. Цялостният си клиничен опит мед.сестра Миленкова усвоява в Клиника по детска хирургия на УМБАЛ „ Св.Георги „ ЕАД – гр.Пловдив.

Прочетете повече…


Прием в Отделение за оперативно лечение на придобити сърдечни заболявания

декларация за информирано съгласие

Прием в Отделение за оперативно лечение на вродени сърдечни малформации

декларация за информирано съгласие