Университетска многопрофилна болница за активно лечение
„Проф. д-р Александър Чирков”

Болницата е основана от Проф. д-р Александър ЧирковКлиниката по Сърдечна хирургия на УМБАЛ „Проф. д-р Александър Чирков“ – София има 24 часа 7 дни в седмицата готовност за извършване на планови и спешни операции. Тук има най-много квалифицирани хирурзи с продължителен и богат опит във всички сфери на сърдечната хирургия.

Клиниката разполага с 4 операционни зали, оборудвани по международните стандарти. Клиниката разполага с 16 легла за предоперативна подготовка и 33 легла за следоперативно лечение на сърдечно болни пациенти.

Предоперативните изследвания се осъществяват от висококвалифицирани инвазивни кардиолози и кардиолози с експертно ниво по ЕхоКГ – ТТЕ, ТЕЕ и 4D.

Основно правило в лечението на пациентите е спазването на принципите на т.н. „Heart team“ – лекарски колегиум, състоящ се от кардиохирург, инвазивен кардиолог и неинвазивен (конвенционален) кардиолог. Това осигурява оптимални решения, които са изцяло в интерес на здравето на болните.

Клиниката се състои от Приемен кабинет, Операционен блок, Отделение за оперативно лечение на придобити сърдечни заболявания Отделение за оперативно лечение на вродени сърдечни малформации.

*

Информация за оперативните дейности

Проф. д-р Димитър Петков

Заместник-директор по лечебната дейност на УМБАЛ „Проф. д-р Александър Чирков“

Началник Клиника по сърдечна хирургия

Проф. д-р Димитър Петков

*

Професор по сърдечна хирургия към катедрата по сърдечно-съдова хирургия към Медицински университет – София на база УМБАЛ “Проф. д-р Александър Чирков” (от 2015 г.).

Извършил е над 4300 самостоятелно сърдечни операции в почти всички области на сърдечната хирургия.

Участвал е като асистент в над 7000 операции.

През годините проф. д-р Петков е посещавал и изнасял презентации на редица конгреси, симпозиуми и други научни форми в България и в чужбина (САЩ, Канада, Германия, Индия, Израел, Турция и др.).

Специалности:

–  Обща хирургия (1993)

–  Кардиохирургия (2000)

Прочетете повече

Отделение за оперативно лечение на вродени сърдечни малформации

Дейност

*

  • Атриални септални дефекти
  • Дефекти на междукамерния септум
  • Аномален дренаж на белодробните вени
  • Диктус артериус персистенс
  • Коарктация на аортата
  • Субаортна стеноза
  • Вродени аномалии на коронарните артерии
  • Аномалии на Ебащайн
  • Комплекс на Фало
  • Палиативни корекции при вродени сърдечни малформации и др.

Медицински екип

Д-р Георги Тинов

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*

 

 

 

 

 

*

Д-р Красимир Димов

 

 

 

Д-р Тихомир Христов

 

Д-р Тихоомир Христов*

Завършва Природо-математическата гимназия в Ловеч, профил „Информатика” с немски език

Завършва медицина в Медицински университет – София (2015)

Работи като доброволец към Клиниката по кардиохирургия в УМБАЛ „Проф. д-р Александър Чирков” (от октомври 2014 до ноември 2015). Назначен е като лекар в същата клиника през декември 2015 г., а от януари 2016 г. е специализант по кардиохирургия.

 

Прочетете повече

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

За контакт

Телeфони:

02/ 9159 413

02/ 9159 419

 

Дежурен хирург:

02/ 9159 711