Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Св. Екатерина”

Прием в Отделение по хирургия и ендоскопски процедури

декларация за информирано съгласие

Прием в Отделение по физикална и рехабилитационна медицина

декларация за информирано съгласие

Прием в Отделение по гастроентерология

декларация за информирано съгласие