Университетска многопрофилна болница за активно лечение
„Проф. д-р Александър Чирков”

Болницата е основана от Проф. д-р Александър Чирков

Прием в Отделение по хирургия и ендоскопски процедури

декларация за информирано съгласие

Прием в Отделение по физикална и рехабилитационна медицина

декларация за информирано съгласие

Прием в Отделение по гастроентерология

декларация за информирано съгласие