Университетска многопрофилна болница за активно лечение
„Проф. д-р Александър Чирков”

Болницата е основана от Проф. д-р Александър Чирков


Отделение по гастроентерология

 

 

Дейност:

Ендоскопска диагностика на заболявания, засягащи стомашно-чревния тракт

Ендоскопско и медикаментозно лечение при остро кървене при от гастроинтестиналния тракт

Диагностика и лечение на заболявания на:

  • горния гастроинтестинален тракт
  • тънкото и дебелото черво
  • хепатобилиарната система, панкреаса и перитонеума

 

 

Телeфони за контакт:

02/  9159 413

02/ 9159 419