Университетска многопрофилна болница за активно лечение
„Проф. д-р Александър Чирков”

Болницата е основана от Проф. д-р Александър Чирков
Отделение по следоперативна физикална и рехабилитационна медицина

Екипът в отделението провежда ранна, интензивна, комплексна и разгърната рехабилитация на оперираните пациенти в УМБАЛ „Проф. д-р Александър Чирков“.

Конкретни общоприети програми за рехабилитация няма поради значителната разновидност в клиничното и хемодинамичното състояние на пациентите. За всеки се изготвя строго индивидуална програма , включваща всички необходими процедури за бързо възстановяване.

Застъпени са принципите на информираност, достъпност и своевременност. При изписването пациентът получава указания за необходимия двигателен режим, който трябва да спазва, както и как да се предпазва от рискови ситуации.  

 

  

 

Дейност

 

  • Провежда ранна, интензивна, комплексна и разгърната рехабилитация
  • Непрекъснатост и повторяемост на рехабилитацията с цел по-бързо възстановяване на пациента до най-големия му капацитет
  • Усилията са насочени към достигане на най-благоприятното ниво на физическо, психическо и социално възстановяване на пациента

 

 

 


Медицински екип

 

Д-р Евгения Неризова

Началник на отделение по следоперативна физикална и рехабилитационна медицина

 

/******Д-р Евгения Неризова

Специалности:

–   Физикална и рехабилитационна медицина

–    Здравен мениджмънт

 

 

 

 

 

 

 

Доротея Иванова

Старши рехабилитатор

 

Кинезитерапевти:

 

Станислава Андонова

Евгения Рашкова

Янчо Величков

 

Рехабилитатори:

 

Иванка Илиева

Пламен Бишаров

Геновева Генова

Павел Величков

Биляна Маркова

Златко Даракчиев

За контакт

Телeфон:

02/ 9159 778

 

Електронна поща:

enerizova@uhsek.com