Университетска многопрофилна болница за активно лечение
„Проф. д-р Александър Чирков”

Болницата е основана от Проф. д-р Александър Чирков
Отделение по хирургия и ендоскопски процедури

 

 

 

Дейност

 

Конвенционална и лапароскопска холецистектомия 

Оперативни интервенции:

 • при инфекции на меките и костни тъкани
 • на хранопровод, стомах и дуоденум със среден,  голям и много             голям обем и сложност при лица над 18 години
 • за затваряне на стома
 • на ануса и перианалното пространство

Оперативно лечение:

 • при остър перитонит
 • на интраабдоминални абсцеси

Оперативни процедури на:

 • тънки и дебели черва със среден, голям и много голям обем на сложност, включително  при заболявания на мезентериума и ретроперитонеума с голям и много голям обем на сложност при лица над 18 г.
 • при апендикс
 • при хернии
 • при хернии с инкарцерация
 • върху екстрахепаталните жлъчни пътища
 • върху черен дроб при ехинококова болест
 • върху панкреас и дистален холедох със среден обем и сложност
 • върху далака при лица над 18 години

Консервативно лечение:

 • при остри коремни заболявания

 


Медицински екип

 

Д-р Любомир Давидков

Началник Отделение по хирургия и ендоскопски процедури

 

Д-р Любомир Давидков

*

Завършва медицина в Медицинска академия – София

 

Специалност:

–   Хирургия

 

Допълнително обучение:

–   Притежава сертификат за Ендоскопска ехография

–   Пригежава сертификат за Лапароскопска хирургия

 

Прочетете повече

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Д-р Елмира Даскалова

 

Д-р Елмира Даскалова

*

Завършва медицина в Медицински университет – София (2014)

Работи в Университетска болница „Проф. д-р Александър Чирков“ (от 2015)

Докторант в Медицински университет – София (септември 2016)

 

Допълнително обучение:

–   Курс за повишаване на квалификацията – (Клиника по обща и коремна хирургия, Университетска и болница, гр. Фрайбург, Германия (април – юли 2015)

–   Специализация – Клиника по хирургия, Университетска болница „Лудвиг Максимилиан“, гр. Мюнхен, Германия (февруари – септември 2015)

–   Курс по ендоскопска хирургия – Берлин, Германия (април 2016)

 

Прочетете повече

За контакт

Телефон:

02/ 9159 719

 

Eлектронна поща:

ldavidkov@uhsek.com