Университетска многопрофилна болница за активно лечение
„Проф. д-р Александър Чирков”

Болницата е основана от Проф. д-р Александър Чирков


Д-р Любомир Давидков

Началник Отделение по хирургия и ендоскопски процедури

Д-р Любомир Давидков*

Завършва медицина в Медицинска академия – София.

 Работил е в Първа хирургия на Александровска болница, а след това в Университетска болница „Проф. д-р Александър Чирков“.

 

Специалност:

–   Хирургия

 

Допълнително обучение:

–   Притежава сертификат за Ендоскопска ехография

–   Притежава сертификат за Лапароскопска хирургия

 

 

Специализации:

–   Германия

–   Австрия

–   Холандия

 

 

Има научни трудове и публикации по следните теми:

  • Лечение на инфекциозните усложнения в сърдечната хирургия
  • Кървене в гастроентестиналния тракт
  • Лечение на хеликобактер пилори инфекции и др.