Университетска многопрофилна болница за активно лечение
„Проф. д-р Александър Чирков”

Болницата е основана от Проф. д-р Александър ЧирковВсяка година тук се извършват най-големите по обем и трудност съвременни съдово-хирургични интервенции. Екипът извършва средно на година по 1300 операции, 70% от които са на артериални съдове, като при 45% от тях се прилагат ендоваскуларни методи. Специалистите на клиниката рутинно извършват и хибридни съдови интервенции.

За пациенти с оплаквания, дължащи се на недостатъчно кръвоснабдяване на долните крайници, съществува сериозна опасност да претърпят ампутация, които при навременна диагностика и специализирано лечение могат да бъдат коригирани навреме и да се избегне ампутирането на засегнатия крайник.

В клиниката се прилагат най- модерни методи на лечение за широк спектър съдови заболявания в условията на максимален комфорт за пациентите и техните близки. Специалистите са убедени, че единствено добрата колаборация с общопрактикуващите лекари създава оптимални условия за своевременно и адекватно лечение на съдовата патология. Клиниката е отворена денонощно за консултация и съвети към общопрактикуващите лекари в страната по повод съдова патология.

В клиниката има две отделения – по съдова хирургия и по ангиология. Разкрити са 26 легла и 7 легла за интензивно наблюдение и лечение. Стаите са с по 3 легла и общ санитарен възел.

В клиниката се извършва функционална (неинвазивна) диагностика и консервативно лечение на всички видове съдова патология. Основен преоритет са хроничните неинфекциозни съдови заболявания със социално икономическа значимост – скрининг, профилактика и лечение на пациенти за венозен тромбемболизъм – повърхностен и дълбок тромбофлебит, белодробен тромбебмолизъм; хронична венозна болест – първична и вторична; хронична артериална недостатъчност на долните крайници; заболявания на сънните (каротидни) артерии; аневризмална болест с различна локализация – коремна аорта, артерии на горни и долни крайници, висцерални съдове; болести на лимфната система.

Клиниката по съдова хирургия и ангиология е териториално разположена на ул. „Коньовица“ №65 в сградата на Националната кардиологична болница (НКБ).

Информация за медицинските дейности

Ендоваскуларно и хибридно лечение на съдовата патология

Информация за съдови заболявания

Телефони за контакт:                                

02/ 9214 941     

02/ 9214 945

Проф. д-р Валентин Говедарски

Началник Клиника по съдова и ендоваскуларна хирургия

Доц. д-р Валентин Говедарски

Завършва медицина в Мeдицинска академия – София (1995)

Защитава дисертация за придобиване на научна и образователна степен „Доктор“ на тема „Реваскуларизация на артерия профунда феморис при пациенти с хронична артериална недостатъчност на долните крайници“ (2012)

Доцент към катедрата по „Сърдечно – съдова хирургия“ на МУ – София (от 2014)

Специалности:

– Обща хирургия (2004)

– Съдова хирургия (2006)

Допълнително обучение:

–   Притежава сертификат за професионална квалификация по Ултразвукова съдова диагностика (2011)

–   Притежава сертификат за професионална квалификация по Ендоваскуларна съдова хирургия (2013)

Прочетете повече

Проф. д-р Тодор Захариев

Началник отделение по съдова хирургия

 

Началник Клиника по съдова хирургия и ангиоложия в УМБАЛ "Проф. д-р Александър Чирков"*

Завършва Английската гимназия в гр. Пловдив (1965)

Завършва медицина във ВМИ – Пловдив с отличен успех и започва работа като стажант- асистент в Клиниката по пропедевтика на хирургическите заболявания към Института (1971)

Защитава докторска дисертация на Тема „Хирургично лечение на мултифокалната атеросклероза“ и е избран за редовен професор (2000).

Специалности:

–   Обща хирургия

–   Съдова хирургия

Прочетете повече

Даниела Будинова

Старша медицинска сестра

 

Ст. с. Даниала Будинова

*

Магистърска степен за медицинска сестра –(Медицински университет – София)

Магистърска степен за специалност  „Управление на здравните грижи“ (Медицински университет – Пловдив)

Диплом за бакалавър в специалност „Социални дейности“ (Великотърновски университет)

Работи в Университетска болница „Проф. д-р Александър Чирков“ от 1986 г. Старша медицинска сестра е от 1989 г.

Допълнително обучение:

–   Удостоверение за обучение на тема „Иновации в здравния мениджмънт“ (Медицински университет – Пловдив)

–   Удостоверение за обучение на тема „Маркетинг в здравеопазването“  (Медицински университет – Пловдив)

Приемен кабинет

Дейност

  • Хоспитализация на пациенти с остра и хронична съдова патология

 


Медицински екип

Лекари от Клиниката по съдова хирургия и ангиология

 

За контакт

 

Телефон:

 

02/ 9214 964