Университетска многопрофилна болница за активно лечение
„Проф. д-р Александър Чирков”

Болницата е основана от Проф. д-р Александър Чирков


Проф. д-р Тодор Захариев

*

*

Началник Клиника по съдова и ендоваскуларна хирургия

 

Началник Клиника по съдова хирургия и ангиоложия в УМБАЛ "Проф. д-р Александър Чирков"*

Завършва Английската гимназия в гр. Пловдив (1965)

Завършва медицина във ВМИ – Пловдив с отличен успех и започва работа като стажант- асистент в Клиниката по пропедевтика на хирургическите заболявания към Института (1971)

Защитава докторска дисертация на Тема „Хирургично лечение на мултифокалната атеросклероза“ и е избран за редовен професор (2000).

 

Специалности:

–   Обща хирургия

–   Съдова хирургия

 

 

 

Специализации:

–   Съдова хирургия в Националния Център по Хирургия в Москва, Русия (1973)

–   Съдова хирургия в Болница „Свети Томас“ Лондон, Англия (1987)

–   Съдова хирургия в Каролинския Медицински Център в Шарлът, Северна Каролина, САЩ

–   Съдова хирургия в Провидънс Харт Институт в Кълъмбия, Южна Каролина, САЩ

–   Съдова хирургия в Университета по Медицински Науки на Армията на САЩ в Бетезда, Мериленд (1990)

 Кариера:

  • Защитава дисертация в Националния Център по Хирургия в Москва, Русия на тема “Нефректомия при вазоренална хипертония“ (1977 г.)
  • Започва работа като асистент в Клиниката по съдова хирургия на Центъра по сърдечно-съдови заболявания – София (1977).
  • В Клиниката по съдова хирургия и ангиология на Университетска болница „Проф. д-р Александър Чирков“ работи от нейното основаване през 1986 г., последователно като старши и главен асистент, а от 1991, като редовен доцент.
  • От 1991 г. досега е ръководител на Клиниката по съдова хирургия и ангиология към Университетска болница  “Проф. д-р Александър Чирков“ и изнася лекции по съдова хирургия пред студенти и специализанти в Медицински Университет – София.
  • Написал е 7 учебника и монографии, има над 250 научни публикации и съобщения върху всички области на съдовата хирургия в наши и чужди научни списания и на научни форуми у нас и в чужбина.
  • Дългогодишен Национален Консултант по съдова хирургия към Министерство на здравеопазването и НЗОК.
  • Дългогодишен Председател на Българското Национално Дружество по Ангиология и Съдова Хирургия“ и бивш Президент на „Българската Асоциация по Гръдна, Сърдечна и Съдова Хирургия (БАГССХ) и Председател на Държавната изпитна комисия по специалността „Съдова хирургия“.

   

  Член е на редакционните колегии на:

–   „Кърънт Сърджъри“ –  САЩ

*Българските научни списания:

–   „Хирургия“

–   „Ангиология и съдова хирургия“

–   „Съдово- мозъчни заболявания“

–   „Българска гръдна, сърдечна и съдова хирургия“

–   „Българска хирургия“