Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Св. Екатерина”Отделението по Образна диагностика на УМБАЛ „Света Екатерина“ получи сертификат за най-високо качество “EuroSafe Imaging Stars”

17.06.2019


Отделението по Образна диагностика на УМБАЛ „Света Екатерина“ бе удостоено с максималните пет звезди за високо качество на извършваните изследвания, като получи сертификат EuroSafe Imaging Stars”. Документът гарантира, че структурата следва добрата медицинска практика и спазва всички правила на радиационната защита, заложени в задължителните норми за работа на отделенията по образна диагностика и Директивата 2013/59/Euratom на Съвета на ЕС.

Сертификатът бе връчен, след като на Отделението по образна диагностика бе направена оценка по различни критерии  – протоколи от дози на пациентите, контрол на качеството на рентгеновите уредби, оптимизация на рентгеновите изследвания, спазване на правилата на радиационната защита и др.

След получената висока оценка  Отделението по Образна диагностика бе включено в списъка на сертифицираните европейски институции, защитили отделните нива на качество при рутинна клинична работа (Wall of Stars).

Сертификатът EuroSafe Imaging Stars” е резултат от високо квалифицираната работа, както и отличното сътрудничество между лекарите, лаборантите и медицинския физик, работещи в Отделението по Образна диагностика на УМБАЛ „Света Екатерина“.

Кратка информация за Отделението бе поместена и на сайта на Европейската Асоциация по Рентгенология.