Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Св. Екатерина”Извършени катетърни аблации в УМБАЛ „Света Екатерина“

06.01.2020


В периода 16-18 декември 2019г. в УМБАЛ” Света Екатерина”- София, успешно бяха извършени аблации на 12 пациенти, страдащи от сърдечни аритмии.
Процедурите бяха извършени от Доц. Светослав Йовев, завеждащ сектор по кардиостимулация и електрофизиология към УМБАЛ ”Света Екатерина” и гостуващият лекар- д-р Маркус Амер, един от водещите електрофизиолози в Австрия.
„Изключително горд и щастлив съм от предоставената ми възможност да работя в една от водещите кардиологични болници в България. Доц. Йовев е изключителен професионалист, с който е удоволствие да се работи”, заяви д-р Амер след успешно приключилите аблации.
Катетърна аблация (радиофреквентна аблация) е инвазивна процедура за лечение на сърдечните аритмии и представлява метод за прекъсване (изгаряне – аблация) на участъци и тъкани на сърцето, които предизвикват сърцебиене! В УМБАЛ ”Света Екатерина” радиофреквентна катетерна аблация се извършва с радиочестотен генератор с иригационна помпа, с което значително се намалява риска от усложнения и повишава ефективността на процедурата.
Тази съвместна дейност ще продължи и през следващата година за да се даде шанс на повече български пациенти да бъдат лекувани.
През март 2020 г. УМБАЛ ”Света Екатерина”, планира да бъде домакин на работна среща, в която ще вземат участие водещи специалисти от Македония, Сърбия и Австрия, които ще обменят опит в лечението на пациенти със сърдечни аритмии и сърдечна недостатъчноност.