Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Св. Екатерина”В УМБАЛ „Св. Екатерина“ извършиха поредното безкръвно аортно- клапно протезиране на четирима пациенти

28.11.2018


Екипите на УМБАЛ „Св. Екатерина“  извършиха транскатетърно аортно-клапно протезиране на поредните четирима пациенти. Всички те са на възраст над 80 години – с аортна стеноза, в тежко състояние и с ограничена подвижност. Транскатетърното аортно-клапно протезиране е  изключително щадящ  и ефективен метод за смяна на сърдечните клапи, при такава възростова група пациенти, за които стандартната хирургия е рискова.

Стеснението на аортната клапа е  често срещано заболяване с висока смъртност и огромен дисконфорт за страдащите от него пациенти. В България методът е приложен за първи път от екип на УМБАЛ „Св. Екатерина“ още през 2009 г.,  като досега  тук са поставени клапи на над  220 пациенти.

През 2016 г. благодарение на опита на нейните високоспециализирани кадри в болницата е създаден първия сертифициран център в България, който  през последните две години  е подготвил и сертифицирал десетки кардиолози в страната и чужбина.