Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Св. Екатерина”Сложна операция с рядка патология в световната медицина извършиха съдови хирурзи в УМБАЛ „Св. Екатерина“

27.02.2019


В клиниката по Съдова хирургия и ендоваскуларно лечение към УМБАЛ “Св. Екатерина” извършиха сложна операция с много рядка патология дори и за световната медицина. 57-годишният пациент постъпва с оплаквания от болки в десен долен крайник при изминаване на кратки разстояния. Две години преди това е лекуван ендоваскуларно в кардиологична клиника за хронична артериална недостатъчност на долни крайници, с поставен стент на десен крак в обща илиачна артерия и стент в лява бедрена артерия.
При сегашния му прием след направения първичен преглед от съдов хирург е установено, че пациентът има запушени артерии, започващи от коремната кухина. За да се установи вида на необходимата съдова реконструкция, той е приет в клиниката за извършване на допълнителни изследвания.
След направения скенер се установява значителна (70%) тромбоза на аортата, запушване на стента на десния крак и стеснение на илиачната артерия на другия крак. Така откритата патология предполага смяна на коремната аорта и увредените илиачни артерии с изкуствена бифуркационна протеза. Като случайна находка обаче, по време на изследването се открива подковообразен бъбрек, който е разположен пред увредените аорта и артерии. Така стандартната оперативна интервенция се оказва изключително рискова, защото може да доведе до увреждане на бъбрека. Подковообразният бъбрек представлява вродено срастване на двата бъбрека пред аортата, като честотата на това заболяване сред новородени е около 0.25-0.48%.
Подобна вродена анатомична аномалия на бъбреците е изключително рядко срещана, особено в комбинация с нарушената проходимост на съдовете, хранещи долните крайници. В случая хирурзите под ръководстовото на доц. Валентин Говедарски извършват екстраанатомичен аортобифеморален байпас към двата долни крайника чрез разрез отстрани на корема.
За да запазят целостта и функцията на подковообразния бъбрек, те извършват много сложна интервенция под него и надлежащите органи. По този начин се постига възстановяване на кръвотока и храненето на долните крайници. След операцията, пациентът е в отлично здраве. В световен мащаб са описани много малко случаи на пациенти с подобна патология – подковообразен бъбрек и тромбоза на аортата и артериите, хранещи долните крайници (около 0.02%), които са подложени на успешно оперативно лечение с бързо възстановяване.