Университетска многопрофилна болница за активно лечение
„Проф. д-р Александър Чирков”

Болницата е основана от Проф. д-р Александър ЧирковУМБАЛ „Проф. д-р Александър Чирков“ открива дарителска сметка в помощ на борбата срещу COVID-19

08.04.2020


Във връзка със заявеното желание за дарение от фирми и граждани УМБАЛ „Проф. д-р Александър Чирков“ открива дарителска сметка за набиране на средства за подпомагане дейността на медицинските екипи в условията на извънредната ситуация, свързана с пандемията COVID-19. Дарените средства ще се използват за осигуряване на специализирана медицинска апаратура за изготвяне на бързи тестове и предпазни средства за обслужване и превенция на пациенти със сърдечносъдови заболявания.

Всички, които имат готовност и желание за парични дарения, могат да ги преведат по следната сметка:

IBAN: BG79BGUS91601006755201
Банка: БЪЛГАРО-АМЕРИКАНСКА КРЕДИТНА БАНКА АД
Валута: Лева
Титуляр: УМБАЛ „Проф. д-р Александър Чирков“ ЕАД


При необходимост на дарителите ще се издават свидетелства за дарение.
За осигуряване на максимална прозрачност и отчетност на дарените средства е сформирана комисия към кризисния щаб за борба с COVID-19 към болницата, която ще контролира и управлява дарените средства и ще ги отчете публично след края на извънредното положение.