Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Св. Екатерина”Близо 141 000 лв. дариха фирми и граждани в помощ на борбата с COVID 19 в УМБАЛ „Св. Екатерина

16.04.2020


В отговор на възникналата епидемия от COVID 19 десетки фирми и граждани изявиха желание да помогнат и дариха средства в помощ на дейността на медицинските екипи в УМБАЛ „Св. Екатерина“.

До 15.03.2020 г. техният списък е следният:

 • ZORA-M.M.S. – 30 500 лв.;
 • Джи Си АР ЕООД – 30 000 лв.;
 • Арсенал АД – 20 000 лв.;
 • Минстрой Холдинг АД – 20 000 лв.;
 • ББК НА ТД ОТ ПДПМС – 20 000 лв.;

(Българска минно-геоложка камара)

 • ELLATZITE-MED AD – 20 000 лв.;

 

 • Розалина Асенова Кулаксъзова – 250 лв.;
 • Владислава Илиева Раднева – 100 лв.;
 • Вида Димитрова Динкова – 50 лв.;
 • Светла Иванова Стайкова – 30 лв.;
 • Кирил Николов Шумарски – 25 лв.
 • Цветомир Иванов Димитров – 21.65 лв.

Дарените средства ще се използват за осигуряване на специализирана медицинска апаратура за изготвяне на бързи тестове и предпазни средства за обслужване и превенция на пациенти със сърдечносъдови заболявания.

Ръководството на УМБАЛ „Св. Екатерина“ оценява високо благородния акт на съпричастност и подкрепа, проявен от всички дарители в този критичен за здравето и живота на българите момент.

Вярваме, че обединявайки усилия, ще бъдем взаимно полезни на цялото българското общество и ще спомогнем за по-бързото и ефективно овладяване на кризата.