Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Св. Екатерина”УМБАЛ „Св. Екатерина“ въвежда допълнителни мерки за борба с COVID 19 чрез модерна роботизирана апаратура за дезинфекция и измерване на телесната температура

05.06.2020


С  пълното възстановяване на лечебния процес след временното му ограничаване във връзка с  пандемията от COVID 19  и нуждата от продължаване на специализираните мерки за безопасността на персонала и пациентите, ръководството на УМБАЛ „Св. Екатерина“  закупи автоматизирана система за дезинфекция и измерване на телесната температура. Тази последна придобивка е част от системно провежданата  програма на болницата не само в борбата с COVID 19, но и с вътреболничните инфекции и други заразни причинители.

Автоматизираният робот за УВ дезинфекция и измерване на телесната температура е последно поколение апаратура за превенция на разпространението на бактерии, вируси и вкл. COVID-19, оборудван с шест ултравиолетови  лампи, производство на световен гигант, и високотехнологична термографска камера.

Системата автоматично дезинфекцира не само въздуха чрез озониране посредством УВ лъчите, но и всички налични повърхности. Само за 150 мин самостоятелно придвижващия се робот убива всички вируси на площ от 1500 кв. м., което го прави по-ефективен и безопасен, тъй като не изисква човешка намеса и намалява риска за работещите на първа линия. Чрез своите богати възможности и функции, той  успява да измери температурата на всеки човек, който застане пред него. Специален софтуер поддържа статистиката на изпълнените задачи и  ги локализира в реално време.

Дезинфекциращият робот е новият „сейф тренд“ за всички болници, училища, обществени сгради, летища, гари, молове, заведения и дори частни домове, които имат нужда да се защитят от съвременните вируси, вкл. и от  COVID-19. Проучванията сочат, че в следващите няколко години подобни технологии ще бъдат абсолютно изискуеми за всички публични места.

По време на извънредното положение ръководството на УМБАЛ „Св. Екатерина“  закупи и специализирана апаратура за бърза диагностика с PCR-тестове на спешните пациенти, с която освен  COVID-19 се  изследват още 34 вида причинители на инфекции (вируси, бактерии, гъби и др.) само за 72 мин.

 

Заснети бяха и два учебни филма за масово разпространение с ценни указания за пациенти и лекари как да се предпазят и какви мерки и алгоритми да спазват по време на коронакризата.

Ръководството на  УМБАЛ „Св. Екатерина“ благодари и оценява високо благородния акт на съпричастност и подкрепа, проявен от всички  дарители, които се отзоваха  и помогнаха на болницата  в този критичен за здравето и живота на всички българи момент.